Backmans väljer trygg fjärrvärme från Örnsköldsvik

För Backmans Fastighetsutveckling, ett lokalt företag i tredje generationen, är hållbarhet en stor anledning till att välja fjärrvärme.
– Jag tror inte alla känner till hur hållbar fjärrvärmen är hos Övik Energi, säger Ragnhild Backman, vd.

Backmans väljer trygg fjärrvärme från Örnsköldsvik

Backmans utvecklar, hyr ut och förvaltar egna och andras fastigheter. Fokus ligger på kommersiella lokaler, som butiker och kontor i centrala Örnsköldsvik. Företaget har en lång historia i mellersta Norrland, även om verksamheten har förändrats genom åren.
– Min farfar startade företaget i början av 1900-talet, säger Ragnhild Backman.

Idag förvaltar Backmans lokaler på omkring 20 000 kvadratmeter och företagets förvaltning och utveckling av fastigheter i Örnsköldsvik har bland annat resulterat i galleriorna och mötesplatserna Oskarsgallerian och Magasinet. Fjärrvärme är idag den huvudsakliga uppvärmningsformen i företagets fastigheter.

”Fjärrvärmen är hållbar – det är viktigt för oss”

– Hållbarhetsskälen har vägt tungt, det är väldigt viktigt för oss berättar Ragnhild.

Driftssäkerhet är en annan anledning till att man valt fjärrvärme.
– Våra kunder förväntas sig att det alltid är varmt och skönt i våra fastigheter och därför är driftssäkerheten oerhört viktig. Den tryggheten är lätt att ta för given och svår att sätta ett pris på, säger hon.

Ragnhild Backman lyfter också fram det smidiga och underhållsfria med fjärrvärmen.
– Alla andra uppvärmningsformer kräver förr eller senare en större återinvestering i fastigheten. Så är inte fallet med fjärrvärme, säger Ragnhild Backman.

Att välja ett lokalt företag som levererar närproducerad värme känns också viktigt, avslutar Ragnhild.
– Jag är född här och har återvänt efter att ha studerat och jobbat på andra platser. Det är en fantastisk plats att bo på. Vi har ett gemensamt ansvar att ge Örnsköldsvik förutsättningar att växa. Det tänker vi på i alla situationer, säger hon.

Vill du veta mer om fjärrvärme från Övik energi? Läs mer här.

Fjärrvärme från Övik Energi

Fjärrvärme är trygg och driftssäker uppvärmning – den bara fungerar år ut och år in.

Fjärrvärmen är resurseffektiv och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den produceras till
största delen av rester som bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik.

Övik Energi arbetar för attraktiva priser genom att varje år effektivisera och hålla nere  kostnaderna. Vid nybyggnation innebär fjärrvärme dessutom låg investeringskostnad och i driften är underhållskostnaderna låga.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna någon av våra säljare på 0660-789 02 eller läs mer på ovikenergi.se.