Kompetens och rekrytering i ett sammanhang hos Oak Consulting

Vart vill ni? Var är ni idag och hur vill ni att resan framåt ska se ut? Det är vanliga frågor för den som har ett möte med Oak Consulting Örebroföretaget med ambition att hjälpa sina kunder att nå sin fulla potential. För att lyckas har de byggt upp en unik kompetens som kombinerar en förståelse för omvärlden med rekrytering och ledar- och teamutveckling.

Oak sitter i Södra vattentornet vid Gustavsvik Foto: Kicki Nilsson

Oak Consulting träffar många företag och organisationer där verksamheten går bra idag och som har insett att för att fortsätta sin framgångsresa så måste de möta de förändringarna som sker i omvärlden. När vi har koll på vart vi vill och vad som påverkar vår marknad/arena måste vi göra en analys av vart vi befinner oss.
– Vi arbetar bland annat med nulägesanalyser och processkartläggningar, mäta engagemang i grupper, rekryterar nya medarbetare åt våra kunder och på flera sätt stöttar dem framåt mot sina uppsatta mål, säger Per-Michael Welander från Oak Consulting.

Kompetens och rekrytering i ett sammanhang hos Oak Consulting

Framgångsresans hållpunkter
 – Företagen har både en verksamhet idag och ett mål som de vill uppnå på lite längre sikt. En del vet inte tydligt var de är på väg och då hjälper vi till med att ta fram en tydlig riktning. En annan viktig faktor är att ta reda på vad varje organisation kan göra givet sina resurser idag. Om nödvändig kompetens inte finns på plats måste vi säkerställa det i första hand. När nödvändig kompetens finns på plats handlar det om att roller och funktioner i verksamheten drar åt samma håll. Ytterligare en fråga är vad företagen bör göra givet de globala trender som vi ser.

Läs mer om vad Oak Consulting kan erbjuda dig och ditt företag

Rätt person allt viktigare när rekryteringar genomförs
 – Kompetensbristen och svårigheterna med att hitta rätt resurser känner de flesta till. För den som behöver hitta nya medarbetare eller ledare som ska tillföra kompetens är personliga egenskaper, viljan till utveckling och engagemang mer i fokus, säger Per-Michael.
Employer branding blir allt viktigare för att vara attraktiva i konkurrensen om kompetensen.
– Vi ser ett ökat intresse för att få en bra psykosocial arbetsmiljö som gör att medarbetarna trivs på riktigt vilket i sin tur leder till att de rekommenderar arbetsplatsen.

– På Oak arbeter personer som är engagerade i att rekrytera rätt medarbetare till våra kunder, fortsätter Per-Michael.

Certifierade framtidstrateger
Per-Michael och Magnus Löwdahl är certifierade framtidstrateger vilket innebär att de har kunskap och verktyg för att analysera vad som sker i omvärlden.
– Urbanisering, livstilsförändringar och globaliseringen, digitalisering och mycket annat pågår hela tiden i vår omvärld. Vad kommer det göra för er marknad och hur kan ni bäst möta det för att behålla er konkurrenskraft? Är frågor man behöver ställa sig enligt Per-Michael.

Vi följer med våra kunder över lång tid för att stötta dem i olika utmaningar

Här får du träffa våra medarbetare.

Följer kunderna över lång tid
Oak Consultings ambition är att hjälpa kunderna att uppnå sin fulla potential. Företaget funnits i fyra år och är uppe i 20-talet anställda.
– Vi följer med våra kunder över lång tid för att stötta dem i olika utmaningar.Vi blir engagerade i våra kunders mål och känner till organisation, relationer och förutsättningar vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ge de allra bästa råden. Det gör att många återkommer till oss, avslutar Per-Michael.

Besök Oak Consulting på Linkedin!