Högpresterande team är mer än bara färger

Under 90- och 00-talet hade många företag fokus på förbättringar i verksamheten. Lean och processkartläggning var tunga ledord. Idag är det allt fler företag som tar nästa steg och börjar satsa på att utveckla högpresterande team för att få ut full potential av sina processer. Oak Consulting är ett företag som hjälper andra organisationer att nå sina mål och deras medarbetare att utvecklas till sitt bästa. De arbetar med flera verktyg varav ett, Thomas PPA, ett DISC verktyg, bidrar till ökad självkännedom vilket kan göra såväl individen som teamet mer framgångsrika i sin kommunikation och sitt samarbete.

Oak sitter i Södra vattentornet vid Gustavsvik Foto: Kicki Nilsson

Oak Consulting arbetar med grupp- och teamutveckling utifrån en modell som heter IMGD (Integrated Model for Group Development), utvecklad av Susan Wheelan. I den modellen befinner sig alla grupper i någon av fyra faser och för att prestera på topp behöver vi nå den fjärde fasen som benämns som högpresterande team.
– Inom akutsjukvården räddar högpresterande team fler liv, elever med lärare vars arbetslag är högpresterande team får högre betyg och inom industrin ökar effektiviteten jämfört med andra team. Styrkan ligger i att vi tydligt kan mäta effekterna av den här typen av insatser, säger Per-Michael Welander som är konsult på Oak Consulting.
Forskning visar även tydligt positiva effekter på arbetsmiljön i högpresterande team,vilket gör att medarbetarna mår och trivs bättre.

Läs mer om vad Oak Consulting kan erbjuda dig och ditt företag

Per-Michael ser tydliga tendenser till ett ökat intresse för medarbetarskapsutveckling.
– Om en ledare får bra verktyg så kan utvecklingen öka i teamet men när hela teamet får bra verktyg för att prestera på topp så kan det verkligen gå framåt, säger Per-Michael.

 

Foto: Kicki Nilsson

Självkännedom öppnar dörren för starka team
Thomas PPA är ett DISC-verktyg som innebär att personen får göra en självskattningsanalys av sitt eget beteende. Alla har vi en grund inom oss som kommer ut i en föredragen beteendestil. Det som gör en människa till det hon är, är komplext, det finns inte ett blodprov som ger oss ett tydligt svar. Värderingar, DNA, intelligens, emotionella förmågor, erfarenheter och utbildning är några faktorer som påverkar.
– En DISC-analys säger ingenting om dina yrkeskunskaper eller hur väl du passar i en viss roll på ett företag. Däremot får du fram ett resultat som indikerar ditt föredragna beteende och hur du anpassar dig till din nuvarande arbetssituation, vilket används som ett underlag för ett samtal med individen.
– Vår erfarenhet är att de allra flesta känner igen sig och att samtalet många gånger ger djupare insikter om sitt beteende. Med hjälp av denna individuella analys kan vi också skapa öppenhet och självkännedom i en grupp vilket banar väg för tillit och starka team. En DISC-analys kan ge människor insikt kring både sitt eget och andras beteende säger Per-Michael.

Besök Oak Consulting på Linkedin.

Oak sitter i Södra vattentornet vid Gustavsvik Foto: Kicki Nilsson

Fakta om grupputveckling och högpresterande team enligt IMGD

För att en grupp ska nå sin fulla potential och vara ett starkt team så behöver de gå igenom fyra faser:

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet. Teamet lär känna varandra och börjar känna tillhörighet till gruppen, vilket skapar en miljö där medlemmarna känner sig trygga med att bidra med sina idéer och förslag.

Fas 2 – Opposition och konflikt. En gemensam bild av teamets roller, mål, värderingar och arbetssätt växer fram genom att meningsskiljaktigheter lyfts fram och benas ut. Här kan medarbetare med god förståelse för sin egen och andras beteendestil ha bättre förutsättningar att se konflikterna som något konstruktivt istället för något obekvämt och svårhanterligt.

Fas 3 – Tillit och struktur. Stabila, positiva relationer har vuxit fram mellan medlemmarna vilket medför att arbetet sker effektivt och med fokus på mål och struktur.

Fas 4 – Arbete och produktivitet. Medlemmarna har en etablerad relation och stort förtroende för varandras roller och bidrag till måluppfyllelse. Gruppen fungerar som ett högpresterande team präglat av arbetsglädje och effektivitet.