Så bidrar skogen till att rädda klimatet

Det viktigaste Sverige kan göra för att motverka global uppvärmning är ett aktivt brukande av skogen. Det menar Pär Lärkeryd på Norra Skogsägarna i Umeå – och får medhåll av Göran Persson.
– Det är Sveriges enda riktiga bidrag mot klimatförändringen, säger den tidigare statsministern.
Pär Lärkeryd på Norra Skogsägarna och den tidigare statsministern Göran Persson delar synen på skogens betydelse för klimatet.

Pär Lärkeryd på Norra Skogsägarna och den tidigare statsministern Göran Persson delar synen på skogens betydelse för klimatet.

För att få ett bättre klimat är det avgörande att begränsa användandet av fossila råvaror, som leder till utsläpp av växthusgaser och högre medeltemperatur.

Pär Lärkeryd, vd på Norra skogsägarna, säger att ett aktivt skogsbruk och förnybar skogsråvara är några av de viktigaste delarna som Sverige kan bidra med i det arbetet.

– Det finns en polarisering, både politiskt och i samhället överlag, om att å ena sidan skydda och å andra sidan bruka skogen, trots att det går att hitta en bra balans. Det största problemet uppstår när vissa enbart fokuserar på hur vi kan göra det så bra som möjligt till 2030, men missar allt som händer därefter.

Så länge träd växer så binder de nämligen stora mängder koldioxid, vilket gör att det är bättre att ständigt bruka skogen än att låta den stå obrukad.

Animering: Det aktiva skogsbrukets klimatnytta

– Om man skulle tänka sig att vi tar bort alla skogsmaskiner och bara tittar på de kommande tio åren så skulle skogen initialt binda ganska mycket koldioxid. Men med tiden gör skogen allt mindre klimatnytta. Träd som inte brukas, träd som bara lämnas i skogen för att torka eller angripas av insekter när de blivit gamla gör inte samma nytta för klimatet. Om vi inte tar ut någon skog så får vi heller ingen råvara som kan ersätta de fossila produkterna, säger Pär Lärkeryd och fortsätter:

– Konsekvenserna av ett sådant ställningstagande skulle landa i en total katastrof. Våra barn skulle få ett arv som skulle bli ännu svårare att bära. Därför krävs det att man utgår från ett perspektiv som inte bara sträcker sig till 2030 utan under hela skogens livscykel, alltså omkring hundra år.

Den tidigare stadsministern Göran Persson har i en intervju med Norra Skogsmagasinet lyft skogsnäringen som en mycket viktig del när det gäller framtidens klimat.

– Sveriges enda riktiga bidrag mot klimatförändringen är att använda vår skog för att få bort olja, kol och gas och minska koldioxidavtrycket som riskerar att fördärva livsförutsättningarna. Inte för min generation, utan för nästa och den som kommer därefter, säger han.

I maj 2018 presenterade regeringen en handlingsplan för ett skogsprogram, där fokus ligger på hur skogen ska bidra med jobb och tillväxt.

Norra Skogsägarna menar att detta måste kompletteras med tydligare åtgärder som tryggar äganderätten och gör det möjligt att snabbt ställa om till en bioekonomi. Ett ställningstagande som Göran Persson håller med om, samtidigt som han är tydlig med att svenska politiker behöver skapa regelverk som gör det attraktivt att bruka skogen.

– Vi har inte råd att chansa med detta. Det är ju inte en sämre värld vi satsar på, utan i stället ett smartare, modernare sätt att använda material som är bra för oss, och där passar skogen in, säger Göran Persson till Norra Skogsmagasinet.

LÄS ÄVEN: Skogsprogrammet räcker en bit – men inte hela vägen

LÄS ÄVEN: 120 000 arbeten och stora satsningar på välfärden – så bidrar skogen till konkret nytta för samhället

SÅ BIDRAR SKOGEN TILL ATT RÄDDA KLIMATET

Nästan 70 procent av Sveriges yta täcks av skog och eftersom den växande skogen binder stora mängder koldioxid och dessutom ger förnybar skogsråvara, så är ett aktivt skogsbrukande något av det viktigaste som Sverige kan bidra med i arbetet för att motverka global uppvärmning.

Genom växtförädling och utveckling av metoder att ta hand om skogen får vi hela tiden ny skog att växa snabbare än den skog vi skördar. För att kontinuerligt binda mer koldioxid är det bättre att hela tiden bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt än att låta den stå obrukad.

Skogsråvaran kan dessutom användas för klimatsmarta produkter som ersätter fossila råvaror från olja och kol. Det handlar exempelvis om kläder och förpackningar, men träprodukter kan också användas för att ersätta annat byggmaterial som kräver mer energi att producera (exempelvis cement, järn och stål).

NORRA SKOGSÄGARNA

Norra Skogsägarna är en växande skogsägarförening med 17 000 medlemmar som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och en livskraftig landsbygd. Norra arbetar därför inte bara med virkeshandel, utan verkar för ett långsiktigt lönsamt, fritt och roligt skogsägande.

Koncernen driver bland annat två sågverk, två förädlingsenheter och omsätter drygt 2,5 miljarder kronor.

Föreningen bevakar också näringspolitiska frågor för att öka förståelsen för att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhälle med utvecklad välfärd och växande bioekonomi.

Detta innehåll är framtaget i samarbete med en kommersiell partner. Det är inte en artikel skriven av redaktionen. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med betalt innehåll.