Moderaterna är din röst för en hoppfull framtid

Denna artikel är framtagen av Moderaterna i Dalarna.

Moderaterna är din röst för en hoppfull framtid

Sverige är ett fantastiskt land men det finns också stora problem. Ekonomin i samhället går bra, men samhället mår inte lika bra. Trots högkonjunktur kommer allt fler längre från arbetsmarknaden, långtidsarbetslösheten ökar och det tar åtta år innan hälften av de nyanlända har ett jobb i Sverige. Samtidigt lämnar företag landet. Gängkriminalitet och skjutningar. Otryggheten bland befolkningen är den högsta på över tio år. Sedan år 2014 har vårdköerna fördubblats och förlossningsvården har brister i delar av landet. Närmare var femte elev går ut nian utan godkända betyg.

Här kan du läsa om moderaternas vision för Dalarna

Vi tar vår tids problem på allvar. Bara så kan vi bygga en hoppfull framtid för Sverige. Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Bra politik handlar inte om högre skatt och mer bidrag. Det handlar om att fler barn ska gå i en bra förskola, att fler ungdomar ska möta höga förväntningar och lyckas i skolan och att fler vuxna ska gå till jobbet och försörja sig själva. Vägen in i samhället måste kortas.

Vi går till val med de största reformerna för nya jobb sedan år 2007, med den största bidragsreformen sedan år 1980 och den största förstärkningen av rättsstaten på tjugo år. Vårdköerna ska kortas med en tredubblad kömiljard. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Vi ska värna välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan. Krafttag ska tas mot kriminaliteten. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt.

 

Moderaterna är din röst för en hoppfull framtid.

 

Ulf Kristersson
Partiledare Moderaterna

Läs mer om vår politik här

Öka tryggheten – den största satsningen på polisen på över 20 år

 • Fler poliser och högre polislöner.
 • Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättsväsendet.
 • Krafttag mot kriminella gäng.
 • Skärpta straff för vålds- och sexualbrot

Det måste löna sig att arbeta

 • Resurser måste skapas innan de kan fördelas. Därför ska det löna sig att skapa jobb.
 • Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.
 • Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.
 • Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.
 • Bra villkor så att företag vill flytta till Sverige.

Integrationen ska öka, segregationen ska minska

 • Inträdesjobb för fler i jobb.
 • Bidragstak så att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.
 • Integrationsplikt för nyanlända vuxna.
 • Ökade aktivitetsskrav i försörjningsstödet.

Vi vill att eleverna ska lära sig mer

 • Öka undervisningstiden med ytterligare en timme varje dag.
 • Utökad skolplikt till 18 års ålder för dem som inte når gymnasiebehörighet.
 • Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.
 • Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden