Landstinget finns till för patienterna

Denna artikel är framtagen av Moderaterna i Dalarna.
För att kunna ge den bästa vården till dalfolket måste vi ha medarbetare som trivs och som är beredda att stanna inom landstinget Dalarna. Vårdköerna till medicin, kirurgi, psykiatrin men även tandvården har växt under de senaste årens röd-gröna styre.

Landstinget finns till för patienterna

Köerna beror dels på brist på personal och dels på dåligt ledarskap. Med en bättre organisation och bättre arbetsmiljö skulle fler medarbetare välja att stanna kvar och vi skulle ha fler öppna vårdplatser.

Kirurgen i Falun är med sin robot-kirurgi och den speciella kompetens som finns samlad där viktig för hela Dalarna. Enligt professionen är patientsäkerheten i fara när antalet öppna vårdplatser vid kirurgen i Falun är under 47. Vi ligger nu på nivåer på drygt 50 och det riskerar att försämras under sommaren.

Läs mer om vår politik

För att få bukt med köerna måste vi operera mer både i Falun och i Mora. Det är även viktigt att ha en fortsatt hög medicinska kompetens i Avesta och Ludvika.

Landstinget Dalarna är i nuläget tvunget att använda sig av hyrpersonal, eller rättare sagt hyrläkare, då det inte är tillåtet att använda hyrsjuksköterskor sedan ett par år tillbaka. Moderaterna i landstinget har föreslagit att vi tillfälligt frångår principen om att inte anställa hyrsjuksköterskor för att korta köerna. Det är inga stora summor det handlar om. Kostnaden för hyrsjuksköterskor var endast en tiondel jämfört med hyrläkarna, ungefär 200 mot 20 miljoner kronor år 2015. Ändå väljer socialdemokraterna att låta principerna gå före att korta köerna och hjälpa patienter vars åkommor riskerar att förvärras.

För att vi åter ska kunna börja öppna vårdplatser måste vi se över hur vi kan behålla och förstärka personalstyrkan för att på sikt göra oss oberoende av bemanningsföretagen.

Majoriteten berömmer hela tiden medarbetarna, men vad gör de själva för att de ska trivas? Vi ser att flera byter jobb därför är vi beredda att se över arbetstidsförkortning, lönetillägg och extra pensionsförmåner för att få våra duktiga medarbetare att stanna kvar. Det gäller att skapa modeller för en bättre arbetsmiljö och arbetstider som sliter mindre på medarbetarna. Ska en sjuksköterska eller undersköterska vara tvungen att arbeta varannan helg?

Moderaterna har verktygen för att ändra den negativa utvecklingen i landstinget Dalarna. Vi tror på de medarbetare som varje dag bär upp vården. Med rätt ledarskap går det att åstadkomma oerhört mycket. Efter drygt 90 års socialdemokratiskt styre är det dags att ge dalfolket den vård de förtjänar.

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Oppositionsråd i Landstinget Dalarna