Så blir Falun bästa staden för den unga generationen

Detta är en annons framtagen av Moderaterna i Falun.
Skolan, fritiden, första jobbet och möjligheten att flytta hemifrån. Det är mycket som ska funka för dagens barn och ungdomar.
– Vi politiker måste inse allvaret och förbättra förutsättningarna för våra unga som ju är vår framtid, säger Björn Ljungqvist, Moderaterna i Falun.

Så blir Falun bästa staden för den unga generationen

Det framtida samhället skapas i skolan. Skolans roll är att förbereda våra barn för livet som vuxna, ansvarstagande medborgare. Vi måste inse att alla unga är individer med olika intressen, färdigheter och styrkor. Hur ska våra unga få upp ögonen för livets alla möjligheter om skolan mest är ett löpande band där vi låtsas att alla är exakt lika? Vi moderater kan aldrig acceptera en skola som inte tar till vara på allas unika egenskaper. Den elev som inte passar in i den förutbestämda mallen får ofta sämre förutsättningar till lärande. Detta kan leda till ett livslångt utanförskap och det vill vi ändra på.

Björn Ljungqvist (m)

Hur ska vi kunna ta till vara på allas unika egenskaper?
 – I vår budget har vi avsatt pengar till anpassad undervisning, säger Björn Ljungqvist. Vi har hämtat inspiration från skolor som ligger i framkant, där man bland annat jobbar med studieverkstäder. Oavsett om du som elev är understimulerad eller har kommit efter, så ska du kunna fördjupa dig på tu man hand med en lärare i ett separat rum.

Allt som inte är möte mellan lärare och elev måste ifrågasättas

Hur ska dagens lärare hinna med den?
 – Tyvärr så använder lärare mindre än hälften av sin tid i undervisningssituationen. Något har gått väldigt fel i systemet när lärare binds upp av andra uppdrag. Vi moderater är övertygade om att det går att frigöra tid och renodla lärarrollen. Ett exempel från Falun är att det för skolans personal finns över hundra lagar och styrdokument, flera av dem till och med motstridiga. Här måste vi rensa upp och prioritera. Allt som inte är möte mellan lärare och elev måste ifrågasättas.

Vill du bli en del av Moderaterna? Bli medlem här!

Arbetslivskunskap
Glappet mellan skola och arbetsliv måste minskas. Därför ska vi skapa varaktiga relationer mellan unga och arbetsmarknaden redan under skolåren. Obligatorisk arbetslivskunskap är något vi saknar i grundskolan. Gymnasieutbildningar måste tydligare kopplas till branschföreträdare och rådande arbetsmarknad. Dessutom vill vi se separat arbetsförmedling för unga, mentorer för unga entreprenörer och årliga karriärdagar på gymnasiet och i årskurs 9.
– Idag har vi en matchningsproblematik, näringslivet får inte den kompetens de efterfrågar, säger Björn Ljungqvist. Många av de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna är ouppdaterade och lär ut gamla kunskaper. Näringslivet tar en stor kostnad för att lära upp gymnasiestudenter från grunden. Det är en stor skillnad mot hur yrkeshögskolan, YH, jobbar. De har en tät kontakt med näringslivet och mycket goda resultat på sina elever. Varför kan inte gymnasieskolan jobba på det viset?

Ungdomarna i Falun ska inte behöva längta bort bara för att det inte finns något att göra på fritiden

Lägre krav på första bostaden
Höga krav på boendestandard driver upp priserna vilket gör det i stort sett omöjligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Ungas krav på bostaden är lägre om också priset är lägre. En dörr att stänga om sig är ett första viktigt steg mot självständighet.
– Vi måste börja bygga enklare när syftet är att bygga för en viss målgrupp, fortsätter Björn Ljungqvist. Vi kan inte ha högsta energiklass, garage och anpassat för funktionshindrade överallt. Det är viktigt att unga får lov att bli vuxna, det är svårt om de tvingas bo hemma.

Vi moderater vill också se mer flexibla avtalskonstruktioner för uthyrning som passar unga med varierande inkomstförhållanden.
– Dagens system är uppbyggt på att du har en tillsvidareanställning och fast månadslön, säger Björn Ljungqvist. För unga gäller ofta helt andra anställningsformer. Kanske har du tre eller fyra olika arbetsgivare, är projektanställd eller driver eget företag. Har du svårt att styrka din inkomst är det också svårt att få en bostad, trots att du alltid skött dina betalningar.

Här kan du läsa Moderaternas valmanifest

En meningsfull fritid
Ungdomarna i Falun ska inte behöva längta bort bara för att det inte finns något att göra på fritiden. Vi måste satsa på centralt belägna möteslokaler i såväl Falu tätort som i våra sex utpekade serviceorter – Grycksbo, Bjursås, Svärdsjö, Enviken, Sundborn och Vika. Låt de unga själva få bestämma vilka sysselsättningar som skall finnas tillgängliga. Vi måste acceptera att alla unga inte är intresserade av fysisk idrott, därför är det viktigt att det även finns ett större utbud av musik, teater, dans och e-sport.

Unga i Falun ska ges möjlighet att förverkliga sina drömmar, de ska vara med i beslutsprocesser och föra förändringen framåt!