Landsbygden ska utvecklas – inte avvecklas!

Denna annons är framtagen av Moderaterna i Falun.
För en stor del av befolkningen är livet på landet lite av en dröm. Att kunna sätta sig på verandan med en kopp kaffe och blicka ut över äng, sjö eller skog. Att leva ett liv i ett lugnare tempo, utan storstadens stress. För många en idealisk plats för familjelivet. Men…

Landsbygden ska utvecklas – inte avvecklas!

Det senaste dråpslaget för boende och företagare på landsbygden är det omdebatterade bensinpriset. I maj i år steg literpriset för både bensin och diesel för första gången till över 16 kronor.  Innan den senaste höjningen i maj låg snittpriset på bensin på 14,86 kr. En dryg krona mer per liter slår hårt mot boende på landsbygden som sällan har andra alternativ än bilen.

För Veronica Zetterberg, en av Moderaternas toppkandidater inför valet i september och boende i Enviken, har höjningen märkts tydligt.
– Jag och min sambo är företagare och har vår butik i Borlänge, en resa på 15 mil tur och retur. För att få familjelivet att gå ihop måste vi åka i två bilar eftersom den ena av oss får lämna barn på dagis och skola på morgonen och den andra hämta. Dessutom skjutsar vi till barnens idrottsaktiviteter och vi har ett litet lantbruk med maskiner som går på diesel.  Den som kan räkna inser att bara den senaste höjningen drabbar oss ganska hårt. Att straffbeskatta landsbygden på det här sättet är inte ok. För oss och de flesta boende på landet är inte kollektivtrafiken ett alternativ, för den finns helt enkelt inte.

Här hittar du Moderaterna i Faluns valsedel till kommunfullmäktige

På vilket sätt vill Moderaterna utveckla landsbygden i Falun?
 – Vi vill förenkla regelverket och stärka äganderätten så att det går snabbare ett bygga utanför tätorten. Idag tar det otroligt lång tid om du vill bygga på åkermark eller närmare än 300 meter från ett vattendrag. Och vattendraget kan vare en liten bäck. Vi måste ha en mer verklighetsnära syn på vad som är strandnära läge. Om vi kan ge direktiv till Kopparstaden att bygga på landsbygden så törs även privata aktörer satsa, det kommer att ge ringar på vattnet.

– Vi vill också utveckla den kommunala servicen och infrastrukturen. Bredband gör att du kan jobba effektivare och sköta ärenden online. Pendlingsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken skulle göra att fler faktiskt kan ta bussen till jobbet. Vägarna måste hållas efter. De som bor på landet måste ges större möjligheter att kunna påverka sin egen utveckling. Att stödja lokalt engagemang är en nyckel. Vi satsar gärna mer pengar på goda initiativ.

Vill du bli en del av Moderaterna? Bli medlem här!

Vad är viktigt för att hela Sverige ska kunna ha en god tillväxt?
– Vi vill bygga ut järnvägen så att industrin kan fortsätta frakta sina varor på ett miljövänligt sätt. Villkoren för lastbilstransporter måste också ses över så branschen kan konkurrera på samma villkor som transporter från övriga Europa. Utan vår fordonsflotta kan vi inte förse Sverige med mat och förnödenheter som behövs. Det finns en stor tillväxtpotential på landsbygden men vi måste sluta straffbeskatta den om vi vill att hela Sverige ska leva.