Här är hemligheten bakom företagets framgångar i länet

Länsförsäkringar uppvisade toppnoteringar i SKI:s kundnöjdhetsmätningar 2015. Mikael Bergström, vd för Länsförsäkringar Västernorrland, tror att kunderna gillar den lokala närheten, att bolaget inte är vinstdrivande och att alla beslut fattas här i länet för kunderna och Västernorrlands bästa.

Mikael Bergström, vd för Länsförsäkringar Västernorrland.

Mikael Bergström är ekonom med lång erfarenhet från den finansiella världen. Han är född i Ångermanland, men bor i Sundsvall. Mikaels hjärta klappar för Västernorrland, vilket enligt honom själv gör jobbet som vd för ett lokalt kundägt bolag extra roligt. Det är nu ett och ett halvt år sedan han gjorde sin första arbetsdag på Länsförsäkringar Västernorrland.

– När jag kom in här kände jag hur hela organisationen andades kundnytta. Från högsta ledningen och genom alla led är det kundens bästa som genomsyrar allt. Det märks i de vardagliga diskussionerna, säger Mikael Bergström.

Mikael Bergström, vd för Länsförsäkringar Västernorrland.
Mikael Bergström, vd för Länsförsäkringar Västernorrland.

Ett exempel på kundnytta är de kostnadsfria skadeförebyggande besöken som alla nya försäkringskunder med villa, gård och fritidshus får utfört av Länsförsäkringar Västernorrland. Kontrollen borgar för att försäkringen täcker rätt saker och bidrar till att upptäcka eventuella fel i tid. En liten läcka kan till exempel orsaka stora vattenskador med tiden. Även om försäkringsersättningen täcker kostnaderna, medför en sådan skada mycket besvär för de boende.

– Jag känner en otrolig stolthet över att jobba här. Länsförsäkringar i Västernorrland har en mycket engagerad personal som ständigt vill utvecklas för att bli bättre och göra bra saker för kunderna. Det är verkligen jättekul, säger Mikael Bergström.

Läs mer: Så fungerar skadeförebyggande besök


Närheten spelar roll

Varje år genomför Svenskt kvalitetsindex (SKI) kundnöjdhetsmätningar i olika branscher. Enligt mätningen 2015 har Länsförsäkringar nationellt de nöjdaste kunderna i alla kategorier inom sakförsäkring och privatpension. De är tvåa på tjänstepensionsområdet och har dessutom landets allra nöjdaste bankkunder på privatmarknaden.

Mikael Bergström tror att det beror på att bolaget finns nära kunderna lokalt med ett personligt bemötande och bra produkter.

– Stor lokalkännedom gör att vi förstår förutsättningarna för boende och näringsliv i vårt län på ett mer praktiskt plan och kan tipsa om sådant som är specifikt för just vårt område. Detta är också en igenkänningsfaktor för kunden som bidrar till att det känns mer familjärt, säger han.


Kunder uppskattar ägandeformen

Mikael tror också att ägandeformen i Länsförsäkringar spelar roll för kunderna. Ett ömsesidigt bolag drivs inte av vinstintresse. Här står inga otåliga aktieägare och knackar på dörren. När det blir pengar över i verksamheten, går de alltid tillbaka till kunderna i någon form.

– Jag tycker att det märks i den allmänna debatten att folk börjar tröttna på det här med vinstmaximering. Jag tror att kunderna uppskattar att vårt bolag tänker på ett lite annat sätt, säger Mikael Bergström.

Läs mer om Länsförsäkringars kundinflytande och engagemang i Västernorrland


Lokal styrning som gynnar Västernorrland

Länsförsäkringar består av 23 kundägda och självständiga regionala bolag. Alla som äger en sakförsäkring i Länsförsäkringar är automatiskt delägare i den egna regionens försäkringsbolag. Som delägare kan du utöva ditt inflytande genom att välja representanter till fullmäktige och på så sätt påverka verksamheten.

– Länsförsäkringar har ett kontor i Stockholm, men det är inget huvudkontor utan ett servicebolag som jobbar med utveckling och gemensamma frågor. Det är vi och de andra 22 länsförsäkringsbolagen som bestämmer vad de ska göra där och inte tvärt om, säger Mikael Bergström.

Länsförsäkringar Västernorrland fattar egna beslut om till exempel prissättning, vilka produkter och tjänster man ska erbjuda kunderna och vilka verksamheter i samhället man vill sponsra.

– Vi är fria att lägga krut på sådant som vi tycker är viktig för oss som bor just här i Västernorrland, säger Mikael Bergström.

Se också: Svenskt Kvalitetsindex branschmätningar