Kramfors kommun har bäst tillväxt i Västernorrland och ett allt bättre företagsklimat – för andra året i rad: ”Enormt glädjande”

Kramfors kommun har för andra året i följd fått utmärkelsen Bäst Tillväxt i Västernorrland av kreditupplysningsföretaget Syna. Kommunen har sedan 2019 även gått från placering 276 till 138 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.
– Det är enormt glädjande. Det visar att vi har många duktiga företagare i Kramfors och att vi som kommun blir allt bättre på att ge dem bra service för att utvecklas, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

Både tillväxten och företagsklimatet i Kramfors kommun har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. På bilden ses Högakustenbron från ovan, den södra porten till världsarvet och destinationen Höga Kusten. Foto: Anders Eliasson

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser.
Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året, baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar.
På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.
– Bästa Tillväxt bygger på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Kramfors toppar i Västernorrland är extra roligt eftersom det är andra året i rad och att det visar att enträget arbete med tiden ger resultat, säger Karl Stjerna, vd på Syna.

Kramfors är en kommun med några stora företag, men framför allt många små och medelstora företag.
– Det är en framgångsfaktor och gör oss inte så sårbar, säger Susanne Königson. Att ha den bredd vi har i näringslivet ger en god dynamik samtidigt som de större företagen skapar en bra jordmån för många underleverantörer att verka i.
Susanne lyfter också fram besöksnäringen i sammanhanget.
– Under fler år har besöksnäringen i vår kommun haft god tillväxt. Arbetet med att marknadsföra Höga Kusten har varit framgångsrikt och det ska vi fortsätta att utveckla.
– Här finns definitivt en stor tillväxtpotential och utrymme för driftiga entreprenörer som vill förverkliga sina idéer, fortsätter hon. Det och vårt starka kulturella utbud bidrar till att vi som bor här trivs ännu bättre.

Susanne Königson (t v), tillväxt– och näringslivschef, och Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors. Foto: Bo Wikman

Företagen är viktiga för att skapa arbetstillfällen och bidra till samhällsservice i kommunen, menar Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Vi har krokat arm med det lokala näringslivet och tillsammans satt målet att ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. Att företagen i vår kommun haft bäst tillväxt i länet både 2021 och 2022 gör mig väldigt glad. Det ger ännu mer energi till att jobba vidare med att underlätta för dem att utvecklas ytterligare och att klara tuffare tider, säger hon.

Malin lyfter fram Näringslivsrådet som bildades för ett par år sedan och som bland annat består av representanter för alla företagarorganisationer i kommunen.
– I Näringslivsrådet diskuterar vi utvecklingsfrågor och pekar tillsammans ut områden som är extra angelägna att jobba med, för att företagen ska kunna fortsätta att satsa och stärka sina verksamheter.
– Näringslivsrådet är ett bra exempel på samarbete mellan kommunen och näringslivet som bidrar till ökad förståelse och möjligheter till förbättringar, säger Malin Svanholm.

Ann–Christine Lundqvist, Nylands Städ.
Foto: Olof Wigren

Ann-Christine Lundqvist äger och driver – tillsammans med sin man Jonas – ett företag som för andra året i rad bidragit till att Kramfors har bäst tillväxt i länet; Nylands Städ, med cirka 60 medarbetare i Kramfors, Sundsvall, Härnösand och uppdrag i hela länet.
– Det är väldigt roligt att vara med på listan i år igen och jag gläds åt den utveckling som både vi och kommunen gjort under de senaste åren, säger hon.
– Jag var med i Näringslivsrådet när det startade, som representant för Företagarna. Det har varit intressant att följa allt det positiva som skett i Kramfors sedan dess.

Hon ser framgångarna för företagen i kommunen som ett utslag av gott och inspirerande ledarskap.
– Både ett företag och en kommun måste ha bra ledning och en tydlighet i ledarskapet för att få saker att hända. Då smittar det av sig nedåt i verksamheterna. Det ligger bakom mycket av det vi ser nu, både för företagen och i kommunen, säger Ann–Christine Lundqvist.
Malin Svanholm är inne på samma linje.
– Det som ger resultat är att vara tydlig, jobba mot ett gemensamt mål och att göra det tillsammans. Från kommunens sida ska vi ha en hög servicenivå, säger Malin Svanholm.
Ann–Christine Lundqvist igen:
– Eftersom jag driver bolag som har verksamhet i hela Västernorrland vet jag hur bra det fungerar att starta och driva företag i Kramfors kommun och att man får hjälp när man behöver den.

Inför framtiden är tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson, som hon säger, realistiskt positiv.
– Det är klart att det finns orosmoln på himlen, framkallade av händelser i vår omvärld. Men jag känner mig ändå trygg. De signaler som jag får från våra företagare i olika sammanhang är fortsatt ljusa och jag vet att man på flera håll planerar att investera i både ny produktion och fler medarbetare, säger hon.
För Susanne Königson och kommunen handlar mycket av arbetet framåt om att möta näringslivets behov.
– Vi ska ta tillvara på det vi är bra på men också vara flexibla och använda våra resurser på ett optimalt sätt för att fortsätta utveckla kommunen i rätt riktning. Att lyssna på företagen är avgörande för att fortsätta åstadkomma ökad tillväxt.
– En annan detalj som är viktig är att fortsätta utveckla näringslivets kontakter med kommunen och våra politiker, avslutar Susanne Königson.

Här är listan över alla 51 företag i Kramfors kommun som ökat sin omsättning, nyanställt och gått med vinst: