Kramfors har Bästa Tillväxt i Västernorrland 2021 – ett styrkebesked från det lokala näringslivet

Företagen i Kramfors kommun har bäst tillväxt i Västernorrland. Det fastslår kreditupplysningsföretaget Syna, som sedan 2007 står bakom den prestigefulla utmärkelsen Bästa Tillväxt. Den premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.
– Det här är ett styrkebesked från våra duktiga företag i hela kommunen, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun.

Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Under 2021 var Kramfors kommun bäst i Västernorrland och erhåller därför det prestigefyllda priset.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året, baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.
– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Kramfors toppar i Västernorrland är extra roligt eftersom kommunen tidigare år hamnat på mer undanskymda platser, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

Utvecklingen för Kramfors kommun, från 2012-2021.

– Bästa Tillväxt understryker att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta.

Här kan du läsa mer om Syna och utmärkelsen

Susanne Königson är glad över att många års hårt arbete börjar bära frukt.
– I första hand är det alla våra duktiga företagare, små som stora, som ska ta åt sig äran för denna utmärkelse. Det är deras enträgna arbete som ligger till grund för framgången. Att utmärkelsen kommer under extra tuff period som Coronapandemin inneburit, är ytterligare ett styrkebesked. För vissa branscher har det varit en besvärlig tid, medan andra klarat sig bättre och till och med haft möjlighet att öka både omsättningsmässigt och genom nyanställningar.

En förklaring till att Kramfors klarat sig bra, menar Susanne Königson, är att det finns många mycket stabila industriföretag i kommunen, som är världsledande inom sina specialiteter och därigenom skapat grogrund för tillväxt och lönsamhet. En annan förklaring är att även byggbranschen gått som tåget under pandemiperioden.

– Trots Coronapandemin, eller kanske man ska säga tack vare den, har även besöksnäringen haft jättefin utveckling de senaste åren, när många valt att hemestra, semestra i Sverige. Vi har aldrig tidigare haft så många besökare, säger Susanne Königson.
– På minussidan finns utmaningar för företagen att hitta kvalificerad arbetskraft som kan ta de jobb som finns. Det handlar inte bara om ingenjörer och tekniker utan lika mycket om traditionella yrken som svetsare, elektriker och byggjobbare. Inom besöksnäringen råder delvis brist på kockar och serveringspersonal.

Här kan du läsa mer om Näringslivsenheten på Kramfors kommun och även hitta kontaktuppgifter

Ann–Christine Lundqvist äger tillsammans med maken Jonas Lundqvist t v å av företagen i Kramfors kommun, som finns på SYNA:s lista över dem med bäst tillväxt: Nylands Städ och Special Proffsen i Norrland AB. Hon har gjort en imponerande resa, sedan hon för 26 år startade eget inom städbranschen.
– Jag började helt själv och idag har vi 56 personer på lönelistan, säger Ann–Christine.

Ann–Christine Lundqvist, Nylands Städ och Special Proffsen.

Visst, det blir inga 40–timmars arbetsveckor och kunder kan ringa nästan när som helst på dygnet.
– Men jag månar om att ge bra service och jag har mitt driv kvar. Jag vill hela tiden utveckla verksamheterna, ligga i framkant när det gäller miljö och teknik och se till att mina medarbetare känner trivsel och har bra arbetsmiljö, säger Ann–Christine och fortsätter:

Det är medarbetarna som är den största tillgången för oss. Deras engagemang, kompetens och flexibilitet är ovärderlig.

Målet är att bygga starka och långa relationer med kunderna.
– Det i sin tur skapar trygghet både för dem och för oss.
2020 var ett rekordår. 2021 har också varit mycket bra, men krävande.
– Dels skrev vi städavtal i Härnösand och startade ett nytt bolag, som ledde till att vi snabbt fick anställa drygt 20 nya medarbetare till 1 oktober. Dels flyttade vi till nya lokaler i Kramfors ungefär samtidigt. Men i båda fallen har resultatet blivit strålande.
Numera huserar företagen i före detta Sundströms Bils lokaler alldeles intill riksväg 90 i Kramfors – ”perfekt på alla sätt” – och har kontor även i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
– Sedan har vi personal som gör jobb även i Hoting, Junsele och Stugun.
Nylands Städ är ett renodlat städföretag medan Special Proffsen ingår i en rikstäckande franchisekedja (Specialrengöringar Sverige) där det sysslar med mer avancerad rengöring, klottersanering, tak– och fasadtvätt, tvätt av sopkärl samt underjordsbehållare. Även här sker arbeten över hela länet.
– Vi har haft en bra utveckling för båda företagen och under nästa år kommer vi att skruva på en del saker för att bli ännu bättre. Processen att bli ISO–certifierade och ytterligare stärka vår ställning som två av branschens miljömedvetnaste företag har påbörjats och vi räknar med att vara klara under våren 2022, säger Ann–Christine Lundqvist.

Här kan du läsa mer om Nylands Städ och Special Proffsen.

Johan Viberg är född och uppvuxen i Docksta, men drog iväg från Höga Kusten, bildade familj i Stockholm och blev platschef på ett byggföretag.
– 2018 var vi klara med storstaden och valde att flytta norrut. För mig blev det att komma hem igen, eftersom vi köpte hus i Docksta, säger han.
Samtidigt beslöt han sig för att starta egen byggfirma.

JV Byggentreprenad. Fr v Fredrik Lindgren, Johan Viberg och Henrik Brøvig.

JV Byggentreprenad började som ett enmansföretag och utan att lägga en krona på marknadsföring – ”alla jobb har jag fått utifrån goda referenser” – har Johan sett det växa och anställt två medarbetare. Plus att han tar in folk på timme vid behov.
– I år tredubblar vi omsättningen jämfört med 2020, som också var bra. Jag kommer att behöva fler medarbetare framöver, säger Johan Viberg och fortsätter:

Det är viktigt att hitta personer, killar eller tjejer, med rätt kompetenser och rätt egenskaper. Så det får ta den tid det tar.

Företagsfilosofin är att jobba brett och att ta helhetsansvar för sina projekt, vare sig det gäller renoveringar eller nyproduktioner.
– Vi tar gärna totalentreprenad, från projektering till färdig produkt.
Just nu bygger JV Byggentreprenad ett fritidshus, nästa uppdrag är en stor lagerlokal och maskinhall.
– Under kommande år ska vi även bygga två lösvirkeshus. I övrigt handlar det om takbyten, altaner, fönsterbyten, kök och badrum.
Kunderna finns i Docksta, Ullånger och Nordingrå, några även i Örnsköldsviks kommun.
– Vi har även fått en del jobb i Hemavanfjällen, säger Johan.
Och angående det här med att inte ha behövt marknadsföra sig: för en dryg månad sedan startade Johan ett Instagramkonto för företaget.
– Det har genererat en del förfrågningar.
Så nog finns det all anledning att se positivt på framtiden alltid.

Läs mer om JV Byggentreprenad här

Nordtrafo. Andreas Sjöholm (t v) och Daniel Sjöholm.

Nordtrafo i Nyland tillverkar olika typer av transformatorer till bland annat snabbladdare för el–bilar och till pappers–, trä– och gruvindustrin.
All tillverkning och produktutveckling sker i den lilla tätorten i Kramfors kommun med en intressant industrihistoria. Men i Nyland har det inte alltid funnits.
Företaget startades 1965 av två män från Ludvika i Dalarna. I början av 1970–talet flyttade Nordtrafo till Bjärtrå. I den vevan började Lennart Sjöholm arbeta på företaget och tog så småningom över det helt.
Lennart avled 2017 men Nordtrafo drivs vidare av två av hans söner, Andreas och Daniel, med Andreas som vd.
– Det var en tuff tid just när pappa gick bort efter en kort tids sjukdom, säger Andreas.
Han anpassa företagskostymen och inleda med att säga upp personal.
Men de senaste åren har Nordtrafo haft en bra tillväxt, med 2020 som absolut höjdpunkt.
– Då ökade vi omsättningen från 15–16 milj kr till över 20 milj kr.
Främst beroende på större beställningar på transformatorer till snabbladdare för Circle K i Norge.
– Norrmännen har kommit mycket längre i sin laddstationsinfrastruktur för fordon än vi har i Sverige. Dit kommer vi att kunna leverera mer framöver, samtidigt som trycket ökar inom gruvindustrin och svensk basindustri, vi räknar också med att olika järnvägsprojekt kommer att gynna oss.

Vår styrka är att vi äger vår produkt och har egen tillverkning – Andreas Sjöholm.

Problemet under 2021 har varit bristen på vissa komponenter. I stället för att få dem inom sex veckor har det kunnat dröja längre än fyra månader (!).
– Men det har drabbat alla i branschen, inte bara oss. Så när väl ledtiderna återgår till det normala, kommer vi att köra för högtryck, säger Andreas Sjöholm.
Nordtrafo hade nio anställda – inklusive ägarbröderna Sjöholm – för fyra år sedan.
– Numera är vi tretton och det är inte omöjligt att vi måste anställa fler framöver.
Nyanställda internutbildas av medarbetare som sitter på stora kunskaper.
– Vi behöver jobba hårt för att komma ikapp med våra leveranser men jag tycker att det ser ljust ut inför framtiden.
– De nya kunder vi fått under pandemin kommer vi att få behålla och de vi hade innan är redo att satsa hårdare.
Det finns endast några få företag i landet med samma inriktning som Nordtrafo.
– Vår styrka är att vi äger vår produkt och har egen tillverkning, och att vi under normala omständigheter kan erbjuda snabba leveranser.
Kuriosa: en av Nordtrafos grundare, Ivar Vearvågen, är idag 88 år och blev kvar i Ådalen sedan han sålt företaget.
– Många kommer nog ihåg honom som yrkeslärare på Ådalsskolan, säger Andreas Sjöholm.

Läs mer om Nordtrafo och hitta kontaktinformation här

Susanne Königson.

Tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson är full av tillförsikt. De indikationer hon får från näringslivet pekar på en fortsatt god orderingång. Flera av företagen planerar också att expandera.
– En annan konsekvens av Coronapandemin, som jag tycker mig märka, är att vi fått fler barnfamiljer som tröttnat på storstadslivet och i stället väljer att flytta till Kramfors och liknande kommuner. Vi kan erbjuda både intressanta jobb och en helt annan livskvalitet med bra barnomsorg, trygghet och bostäder som har en helt annan prislapp än vad som är fallet i exempelvis Stockholm.
– Vi ser också att allt fler tar med sig sitt företag, startar eget eller att man väljer att arbeta på distans, avslutar Susanne Königson.

Läs mer om Kramfors kommuns näringsliv på magasin.kramfors.se – det digitala magasinet från Kramfors kommun.