I Faluns hjärta byggs nu 87 hyreslägenheter i det unika kvarteret Teatern

Kopparstaden bygger nya hyresrätter i ett av de mest spännande byggprojekten på länge i centrala Falun. Tre huskroppar kommer resas runt en stor vacker innergård. Nu när första våningen på det första huset byggts i det unika bostadsprojektet känner vi de ansvariga på pulsen.

Om du inte redan nu står i bostadskö är det läge att skriva in dig nu. - Illustrationen är ej identiskt med slutresultatet.

Kopparstaden bygger nya hyresrätter i ett av de mest spännande byggprojekten på länge i centrala Falun. Tre huskroppar kommer resas runt en stor vacker innergård. Nu när första våningen på det första huset byggts i det unika bostadsprojektet känner vi de ansvariga på pulsen. Kopparstaden bygger nu bostäder i centrala Falun för första gången sedan 2008. Den teater som legat i kvarteret ända fram till 1957 har gett namn åt bostadsområdet. De tre huskropparna formar en hästsko längs med Gruvgatan mellan Engelbrektsgatan och Sturegatan som omgärdar en vacker stor innergård.
– De senaste fyra-fem åren har det varit brist på hyresrätter i Falun, speciellt i centrala stan. Då den bensinmack som låg i kvarteret innan skulle läggas ned och den här möjligheten dök upp insåg vi att den här chansen måste vi ta. Placeringen vid Gruvgatan är viktig då den utgör kopplingen mellan Falu Gruva och centrum, som går som en pulsåder genom Falun berättar Pernilla Wigren VD på Kopparstaden.

Kvarteret är en del av världsarvet
Ansvarig arkitekt Kristinn Björgvinsson berättar mer om hur de arbetat med färgsättning och detaljer för att husen både ska ha en stark karaktär och ändå harmonisera med omgivningen.
– Det är ett halvt kvarter som vi bygger, där vi bygger längs gatorna för att få till en tyst innergård. För att få ned skalan i projektet delade vi upp fastigheten i 3 huskroppar som alla har sin egen identitet. Då kvarteret är en del av världsarvet så har vi samtidigt lagt mycket tid och energi på att få till rätt färgsättning av fasaderna så att de harmoniserar med omgivningen. Husen ska smälta in i gatubilden men du ska ändå se att det är en modern byggnad. Varje hus har sina särdrag med olika färger, men alla har samma tegel som gör att de binds ihop till en helhet. En viktig detalj är att vi utnyttjat höjdskillnaderna mellan gatorna vilket gjort att vi inte behövt gräva ned hela garaget. Det har både varit kostnadsbesparande och minskar insynen för de som bor på det första våningsplanet då de kommer upp en halvtrappa förklarar Kristinn på Mondo Arkitekter.

Följ uppdateringarna från bygget HÄR!

Både enklare och mer påkostade bostäder
Pernilla Wigren förklarar att placeringen i centrala Falun nära Falu Gruva gjort att det krävts mycket förberedande arbete med sanering och arkeologiska utgrävningar.
– På grund av de saneringar som har krävts har det varit en utmaning att få till kalkylen. Vi har lyckats bra ändå tycker jag tack vare att vi fått statligt stöd för sanering och bra bygganbud som gör att vi kunnat få till rimliga hyresnivåer i projektet. Dessutom har vi gjort en unik lösning där vi i samma bostadsprojekt har kombinerat både enklare och mer påkostade lägenheter, säger Pernilla.

De flesta lägenheterna är yteffektiva 2:or och 3:or med lite enklare, men ändå en god standard förklarar Pernilla Wigren.
– De 17 större lägenheterna har mer påkostad standard, med två balkonger och till och med egen bastu. De mer yteffektiva lägenheterna har en hyresnivå som passar många falubor, och de dyrare lägenheterna vänder sig till en målgrupp som vill betala lite extra för att få lite extra. Det gör att vi i samma projekt når två olika målgrupper, vilket är ett nytt sätt att tänka. Ofta pratar man om värdet av blandade upplåtelseformer för att få till en bra mix av människor med olika ekonomiska förutsättningar, nu får vi det i samma hus trots att allt är hyresrätter.

Nu är bjälklaget gjutet på första våningen
Kent Grape från PEAB är platschef på bygget och berättar om hur projektet har framskridit.
– Vi började med bygget i slutet på oktober och kommer att vara klara under slutet på 2019. Tack vare att vi platsgjuter kan vi gjuta formar precis så som ritningar visar med vägg för vägg och golv för golv. Dessutom ger det bättre ekonomi än att använda prefabricerat, nackdelen är att byggtiden blir litet längre. Det känns också lite mer rejält. Nu har vi gjutit bjälklaget för första plan på den första huskroppen och kommer nu gå vidare med hus 2 som ligger längs Gruvgatan. Vår största utmaning i projektet är logistikfrågan, att ha plats för leverans av byggmaterial när vi bygger i centrala Falun.

På bygget är de 15 hantverkare från PEAB och tillsammans med underentreprenörer är det totalt ca 30 personer som arbetar i projektet.
– Det är ett viktigt projekt för regionen och för PEAB. Så det känns jättebra att vi fick det här förtroendet att bygga ett så här stort projekt. Det känns också positivt att Kopparstaden verkligen tänkt till när man planerat projektet. Ta detta med att det är 69 garageplatser och dessutom en riktig tvätthall för hyresgäster att använda. Det är en stor fördel för de boende att det är en rejäl tvätthall med oljeavskiljare och allt som krävs vad gäller miljökrav på en tvätthall förklarar Kent Grape på PEAB.

Många hemvändare och äldre
Vilka är det då som kommer att flytta in?
– För det projekt vi byggde i centrala Falun 2008 hade vi en äldre målgrupp i åtanke, ändå var det i slutändan många barnfamiljer som flyttade in. Så vi tror att det kommer vara en hel del barnfamiljer som söker sig även hit. Ser vi till sökmönstret så tror vi att en tredjedel kommer utifrån, främst från övriga länet men även många från Mälardalen. Dessutom ser vi ett mönster av hemvändare som i 30-35-års åldern flyttar hem till Falun när de skaffar familj. Sedan tror vi också att det finns en stor äldre målgrupp. Enligt tidningen Fokus granskning kom nämligen Falun på en första plats bland Sveriges städer som den mest attraktiva staden för äldre, berättar Pernilla Wigren.

Tryggt med egen personal i Kopparstaden
Vilka fördelar finns det då med att bo i ett hus byggt av Kopparstaden?
– Något som många uppskattar är att vi har egen personal, många andra bostadsföretag köper in skötsel med målare, mattläggare och så vidare. Vi väljer att ha det allra mesta i egen regi istället så att du känner igen din bovärd och våra hantverkare. Om dessutom en av våra målare kommer till din lägenhet för att måla om och då ser något annat som behöver göras så fixar han det. De gör det lilla extra som en inhyrd personal aldrig kan göra. Det känns otroligt kul att driva fastighetsbolag i Falun som har ett sådant driv i hela kommunen. Vi har låg arbetslöshet, en fin stadskärna med butiker och restauranger. En verkligt levande stad och dessutom med två riktiga besöksmagneter i Falu Gruva och Lugnet. Är man intresserad av kvarteret Teatern kan man logga in på Mina Sidor, via vår hemsida, och bocka för Nyproduktion Teatern för att få mer information förklarar Pernilla Wigren, VD på Kopparstaden.

Här kan du anmäla ditt intresse för att bo i Kopparstaden