Nu strömmar LokalEl från Hedemora Elhandel

I maj i år började elen från Hedemora Energi säljas lokalt. Energibolaget har startat elhandel för att värna kundkontakten och för att så mycket som möjligt av elen som produceras i Hedemora ska stanna på en lokal marknad.
Lokal el från Hedemora

Lokal el från Hedemora med fokus på miljön

I framtiden är det elhandelsföretagen som kommer att ha kontakten med elkunderna. Även alla elnätstjänster kommer då att säljas via dem. Det är ett av flera skäl som har bidragit till Hedemora Energis beslut att bilda ett elhandelsbolag.

— Vi månar om kontakten med våra kunder. Och vi tycker att det är mycket bättre om elen som produceras lokalt stannar i vårt närområde. Då kan vi ge bättre service och det är mer hållbart, säger Annette Grönberg, marknadschef på Hedemora Energi.

Från och med juni börjar alltså elen som produceras i Hedemora och Säters kraftvärmeverk, liksom elen från vindkraftparken i Garpenberg att strömma ut till kunder i närområdet.

Möjligheten att teckna sig för de lokala elavtalen har funnits sedan i maj. Hedemora Energi har hittills fått en positiv respons av kunderna.

— Många har uttryckt en stolthet att handla lokalt, det finns en viss lokalpatriotism här som gör att man vill stötta Dalarna, säger Annette Grönberg.

Närheten till kunderna tror Annette kan förenkla kundkontakten.

Många har uttryckt en stolthet att handla lokalt, det finns en viss lokalpatriotism här som gör att man vill stötta Dalarna.

— Kom gärna in till oss om du har en fråga om ditt elavtal! Och om du ringer eller mejlar kommer du inte till någon extern telefontjänst. Du kommer till oss som kan de här frågorna, intygar Annette.

Hedemora Elhandels ambition är att guida och lotsa kunderna inom ett område som de märker att många kunder tycker är svårt.

— El och elavtal upplevs av många som krångligt. Vi hjälper gärna till och förklarar. Idag är det till exempel många som inte gjort ett aktivt val av elavtal. Det gör att du, i många fall, betalar det dyrast möjliga alternativet. Det är så onödigt. Vi vill inte att någon ska betala för mycket och vill därför gärna lotsa rätt, säger hon.

Elen som Hedemora Energi producerar är förnybar. En tydlig röd linje som löper genom Hedemora Energis verksamhet är hållbarhet och omtanke om miljön och de ligger även långt fram när det gäller sortering och avfallshantering.

— Vi tänker väldigt mycket på miljön i hela vår organisation. Det vi har ska finnas kvar imorgon också. Nu kör vi inte elen med lastbil till Skåne men vår verksamhet genererar ändå resor och vi ser det därför som positivt med så nära verksamhet som möjligt. Därför kämpar vi för lokala nysatsningar och är öppna för innovativa idéer, säger Annette. Och vi lyssnar gärna till intressanta förslag, lägger hon till.