Undersökning: Allt fler stolta och nöjda Härnösandsbor – ”Fantastiskt roligt”

Väldigt många Härnösandsbor är stolta över sin kommun och nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter.
Det visar årets medborgarundersökning där nöjdheten bland invånarna ökar på nästan alla frågor.

Allt fler Härnösandsbor är stolta och nöjda över sin hemstad.

Hela 93,6 procent svarar ”ganska bra” eller ”mycket bra” på frågan om vad de tycker om sin kommun att leva och bo i. Drygt 67 procent kan rekommendera andra att flytta hit. Båda siffrorna har ökat jämfört med förra året och ligger även över rikssnittet.
− Det är fantastiskt roligt och bra. Att våra invånare är nöjda med livet i sin kommun och stolta över Härnösand är helt avgörande för att vi ska kunna locka nya invånare och nå målet i vår tillväxtstrategi, 30 000 invånare år 2040, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Är du nyinflyttad eller funderar på att flytta till Härnösand och Höga Kusten? Här finns både matnyttig information och bra tips

Andreas Sjölander.

Härnösandsborna upplever också att tryggheten i samhället ökar. På 20 av 22 olika frågor om trygghet ökar betyget. På många av dem är det en rejäl ökning.
− Vi har jobbat hårt med olika trygghetsfrågor de senaste åren och att det ger resultat känns väldigt skönt, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunalråd.

På Mitt Härnösand kan du läsa mer om aktuella upplevelser och aktiviteter, hur staden utvecklas och hur du gör för att flytta till Härnösand

Knapp Britta Thyr.

84 procent av de svarande ger höga betyg till hur kommunen sköter sina verksamheter jämfört med 77 procent förra året. Mest nöjda är vi med förskolan som får drygt 90 procent höga betyg medan äldreomsorgen står för den största ökningen, från 49 till 57 procent.

Underhållet av den offentliga miljön, till exempel skötsel av gator och vägar, parker, naturområden och badplatser får genomgående högre betyg än förra året. Särskilt stor ökning är det när det gäller åtgärder mot skadegörelse och förstörelse, till exempel klotter och övergivna fordon, från 53 till 67 procent höga betyg.

Vi har jobbat mycket med att stärka demokratin

Även på frågorna om bemötande och inflytande ökar betyget på alla frågor. Väldigt kraftiga ökningar är det på frågorna om möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut och möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen.
− Vi har jobbat mycket med att stärka demokratin. Bland annat har vi infört möjligheten att lämna e-förslag och även jobbat mycket med invånardialoger och samråd, säger Knapp Britta Thyr.

Leva, verka och bo i Härnösand och Höga Kusten – läs mer här 

Härnösands hamn är en av Norrlandskustens allra bästa och mest anrika.

Medborgarundersökningen skickas ut varje höst till 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor. Svarsfrekvensen var 36 procent, precis som snittet för riket.
− Jag hoppas verkligen att ännu fler väljer att svara på enkäten nästa år. Varje svar är ett viktigt bidrag i arbetet med att fortsätta utveckla vår kommun, säger Andreas Sjölander.

Kort om Medborgarundersökningen

• Skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor
• Innehåller drygt 100 frågor
• Siffrorna i texten anger hur många procent av de svarande som svarat Mycket bra eller Ganska bra.
• Svaren på alla frågor hittar du på harnosand.se/medborgarundersokning