Från slit och släng till återvinning – hon började sopsortera för barnens skull

De senaste åren har fler och fler i Gästrikland och Älvkarleby börjat sortera ut sitt matavfall. En av dem är Sophie Flybring. Hon har aldrig sett sig som någon stor miljökämpe, men menar att det är viktigt att vi alla tar ansvar och gör det vi kan för att förbättra miljön. Att sortera hemma blev starten på hennes resa mot ett bättre miljötänk.
— Jag är uppväxt på den tiden då det inte fanns så mycket möjligheter för sopsortering som idag. Men jag vill visa barnen att det är viktigt att göra det man kan, att även en liten insats kan leda till något stort i förlängningen, säger Sophie Flybring.

Förutsättningarna för sortering är så mycket bättre idag.

Fler och fler har börjat sortera ut sitt matavfall. Sophie Flybring som bor med sina två barn i en villa utanför Gävle är en av dem. Hon har nyligen valt att förbättra sin sopsortering genom att skaffa ett separat kärl för återvinning av matavfall. Bättre för miljön och på köpet sparar hon en del pengar varje år.
— Själv är jag uppväxt med det slarv som var självklart förut, med få möjligheter att sopsortera. Men jag vill visa barnen att det är viktigt att sortera. Dessutom blir det ju billigare om man sorterar, så det är ett självklart val, säger Sophie Flybring.

När Sophie tog över sitt familjehem fanns ett gammalt abonnemang för sophämtningen, det blev snabbt ändrat till ett modernare abonnemang med ett separat kärl för matavfall.

— Jag har aldrig sett mig som någon stor miljökämpe, men det gamla abonnemanget, med ett enda kärl där man slänger allt, det kändes bara så otroligt gammalmodigt. Finns det någon som inte sopsorterar idag? Man sorterar ju soporna på jobbet och överallt, så det känns självklart att sortera hemma också, till och med för en sån som mig, säger Sophie och skrattar.

Men när hon berättade för barnen Kevin, 15, och Estelle, 11, att de skulle börja sortera hemma möttes hon av två frågande barn.
— De skrattade och sa: Ska du sortera, mamma? De tyckte inte det stämde med mig och det kan jag väl kanske förstå. Tidigare när jag har varit hos vänner med sortering har de fått gå och plocka om i soporna efter mig, ingenting hamnade där det skulle. Jag hade inget tänk kring sopsortering. Men det har jag nu. Och det är ju faktiskt väldigt enkelt bara man kommer igång, konstaterar Sophie.

Separat sortering för matavfall som är inbyggd i kökslösningen

Att införa sopsortering hemma har gått smidigt berättar Sophie. För barnen är det inga konstigheter alls, även om Sophie själv får rätta till sina egna misstag ibland.
— För barnen är det självklart att man sorterar och jag tror inte de har gjort fel en enda gång. För min del händer det fortfarande att jag får dyka ner i soppåsen och rätta till mina misstag då och då. Går det lite snabbt så gör sig de gamla vanorna påminda och allt åker ner i samma soppåse, berättar Sophie.

Nu sorterar de ut matavfallet i ett separat kärl, matavfall som blir till biogas och biogödsel i den nya anläggningen i Forsbacka. För Sophie är det en viktig aspekt som hon hoppas att många känner till.
— Att till exempel stadsbussarna kör på gas som produceras av det vi slänger i vår bruna soptunna är ju ett väldigt konkret exempel på nyttan med att vi sorterar hemma. Och det är en bra ingång till att prata med barnen om kretslopp och miljö, och varför det spelar roll hur man beter sig hemma.

Nu blir ditt matavfall till biogas och biogödsel.

På frågan om det har blivit jobbigare sedan de började sortera hemma blir svaret nej. Enligt Sophie är det inte jobbigare än innan, det gäller bara att ha ett bra system.
— I vårt kök har vi en separat sortering för matavfall som är inbyggd i kökslösningen. Det är en egen behållare med lock, så det luktar inte och det kladdar inte. Det enda är att jag går ut till soptunnorna lite oftare nu än jag gjorde tidigare. Men lite extra motion i vardagen skadar ju inte, säger Sophie.

Så här mycket sparade Sophie på att byta abonnemang
Sophie sparar 5.040:-/ år på att sortera sitt matavfall utifrån den nya taxan.

Förr:  Villa med hämtning varannan vecka av ett 360 liters kärl osorterat restavfall = 7.300:-/år.
Nu:  Villa med hämtning varannan vecka av ett 140 liters kärl sorterat restavfall och ett 140 liters kärl med matavfall = 2.260:-/år.

Om 2018 års avfallstaxa

2018 års taxa bekostar kraftigt höjda priser på avfallsförbränning och ska styra till bättre sortering av hushållssoporna. Den är också mer miljöstyrande vilket t ex innebär att skillnaden är större mellan kunder som sorterar ut sitt matavfall mot de som inte sorterar sitt matavfall.

Exempel på avgifter 2018 för olika abonnemang

  • Abonnemang, Sorterat:
    Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av ett 190 liters kärl sorterat restavfall och ett 140 liters kärl med matavfall = 2.550:- per år och hushåll.
  • Abonnemang, Osorterat:
    Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av ett 190 liters kärl osorterat restavfall = 4.550:-/år och hushåll.
  • Abonnemang, Hemkompost:
    Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av ett 190 liters kärl sorterat restavfall. Matavfallet slängs i en egen hemkompost = 2.350:-/år och hushåll.

Här kan du läsa mer om den nya avfallstaxan 2018

Vill du också börja sortera ut ditt matavfall? Läs mer på vår sida #hursvårtskadetva