Det finns en spänning mellan Din Elon och Dalakraft!

Samverkan mellan lokala företag blir allt viktigare för att stå sig i konkurrensen och vara relevanta för sina kunder. Att som företag hitta synergieffekter med andra företag som
skapar värde för de som bor eller tillbringar tid i vår region är en förutsättning för ett fortsatt livskraftig Dalarna.

Det finns en spänning mellan Din Elon och Dalakraft!

–  Vi har länge pratat om att vi borde gör nått på temat energismarthet och kunskapshöjande insatser kring detta. Tillsammans med Dalakraft kom vi upp med idén att göra en serie korta videos om hur man kan energieffektivisera sitt hem och på så sätt minska sinenergiförbrukning säger Daniel Erlandsson VD, Din Elon

Företagen i Dalarna är inte bara kunder till varandra ut de har även varandras kunder som kunder. Vad passar då inte bättre än att tillsammans skapa värde för just dessa. I detta fall
kan Din Elon presentera sig och sin kompetens kring energismarthet i hemmet för sin elleverantörs Dalakrafts kunder och Dalakraft kan i och med detta ge sina kunder tips hur de
kan få en mer hållbar vardag.

– Lite pardoxalt för oss som elhandlare så vill vi hjälpa våra kunder att använda mindre el för att bidra till att vi tillsammans ska klara miljömålen. Genom att leva energismart hjälps vi
inte bara åt till av nå målen, det är även bra för plånboken, den billigaste elen är ju trots allt den du inte använder, säger Marie Sylsjö, säljare på Dalakraft