Försäkra dig om barnets framtid

En försäkring från tidig ålder kan spela en avgörande roll för barnets framtida liv, i synnerhet om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom. Allt fler föräldrar blir medvetna om att samhällets skydd är otillräckligt.

Försäkra dig om barnets framtid

Tänk om det händer barnet någonting. Så tänker nog alla föräldrar någon gång – och viftar genast bort alla obehagliga tankar. Många lever dessutom i god tro om att de ”nog har någon försäkring som täcker” ifall olyckan skulle vara framme. Så är inte alltid fallet. Skolans och förskolans försäkringar gäller endast för olycksfall och inte alltid på fritiden. Även om föräldrarna har en egen försäkring som omfattar barnet, är det ett enklare och otillräckligt försäkringsskydd. En barn- och ungdomsförsäkring är alltid det bästa alternativet. Den gäller dygnet runt, även vid sjukdom.

Zara Lindberg, barnförsäkringsansvarig Dina Försäkringar.

–Vi är väldigt duktiga på att försäkra våra prylar. Det borde vara lika självklart att försäkra barnen som är det dyrbaraste vi har, säger Zara Lindberg, barnförsäkringsansvarig på Dina Försäkringar.

Föräldrars medvetande om barnens försäkringsbehov ökar dock. Idag försäkras 90 procent av alla nyfödda barn. Zaras råd är att ansöka om försäkringen så tidigt som möjligt för att öka chanserna att få en komplett försäkring. En försäkring kan aldrig omfatta sjukdomar eller skador som inträffat före försäkringens startdatum.

Läs mer: Råd kring din barnförsäkring

Den vanligaste orsaken till livslång skada och arbetsoförmåga är sjukdom. Om ett barn drabbas och aldrig kommer ut i arbetslivet, blir dess inkomst som vuxen mycket knapp. Om barnet vid insjuknandet har en barn- och ungdomsförsäkring betalas ersättning som kan göra stor skillnad för livskvaliteten.

–Det här är en av de viktigaste ersättningarna i vår barn- och ungdomsförsäkring. Pengarna går oavkortat till barnet och sätts in på ett eget konto, säger Zara.

En allvarlig sjukdom eller skada ställer stora krav på vårdnadshavarna. När barnets vårdbehov ökar kan föräldrarna ansöka om vårdbidrag från Försäkringskassan, maximalt cirka 9 000 kr per månad före skatt. Om en förälder tvingas gå ner i arbetstid för att hjälpa sitt barn innebär det ändå ett hårt slag mot ekonomin.

–Vår försäkring kan komplettera med ytterligare upp till 9 000 kr per månad (skattefritt) om man har beviljats vård

Linda Telefjord, Försäljningschef Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna

bidrag från Försäkringskassan. Det kan utgöra skillnaden mellan att kunna bo kvar i sitt hus eller inte, säger Zara.

På Dina Försäkringar är medarbetarna stolta över sin barnförsäkring som ligger högt i Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse.

Försäkringen ger ersättning för stort som smått – ekonomisk och medicinsk invaliditet, kristerapi, ärr, tandskador, frakturer och mycket mer.

Läs mer: Så här tecknar du en barnförsäkring

Dagsersättningen för sjukhusvistelse är något som väldigt många spädbarnsföräldrar kan ha anledning att utnyttja då åkommor som förkylningsastma och magsjuka ofta kan leda till ett kort besök i sjukhussängen.

–Vid minsta fundering om vad som gäller i vår barnförsäkring, är det bara att ringa oss och fråga. Vi är lokala, vi är enkla att få tag i och vi svarar alltid mycket snabbt, säger Linda Telefjord, försäljningschef för Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna.

Mer information: Bli uppringd av Dina Försäkringar i Västra Hälsingland Dalarna