Uppsala lika attraktivt som Köpenhamn

Uppsala är en av Europas snabbast växande städer. Över 5 000 personer flyttar in varje år vilket skapat ett tryck på bostadsmarknaden och en enorm kompetensbas för företagen. Danske Bank har en framträdande roll i Uppsalaregionens utveckling och har utvecklat ett nytt företagskoncept för att stötta tillväxt genom företagets alla faser samt ett medlemserbjudande till Saco och TCOs medlemmar.

FRAMTIDSINRIKTADE. – Vi vill vara med och hitta lösningar tillsammans med marknaden i det Uppsala som nu är på framväxt, säger Anette Eriksson och Claes Breitholtz företagsrådgivare på Danske Bank i Uppsala.

Anette Eriksson och Claes Breitholtz är  företagsrådgivare på Danske Bank med lång erfarenhet av att arbeta med företag i tillväxtfasen.
– Vi vill vara en aktiv spelare i regionens utveckling, säger Anette Eriksson och  Claes Breitholtz, företagsrådgivare på banken tillägger:
– Det handlar om ett samspel där vi skapar en plan för företagets tillväxtresa oavsett om den sker nationellt eller om man har planer på internationell expansion. Mitt arbete som företagspartner är omväxlande och det känns roligt att bidra till ett bolags utveckling.

Anette ser även andra styrkor i regionen.
– Uppsala har en stark entreprenörskapsanda och tillgång till spjutspetskompetens i och med närheten till universiteten och forskning. För startups lanserade vi en plattform theHub.se som varit framgångsrik med över 160 000 unika besökare. När företagen är mer etablerade så finns vi tillgängliga för att stötta tillväxtresan. Jag tror att småstadskänslan i kombination med entreprenörskapsandan är några skäl till varför över 5 000 personer per år ser Uppsala som en trevlig plats att bo på.

Uppsalaregionen expanderar och det planerade fyrspåret som beräknas vara klart 2032. Det är helt klart en signal på att Uppsala kommer att fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor i Sverige. Det har byggts mycket de senaste åren och byggbranschen ser fortsatt stora utvecklingsmöjligheter här. 30 000 nya bostäder planeras liksom nya kontorsfastigheter.

”Byggbolagen tror på stor efterfrågan i Uppsala”

Uppsala är inte bara en tillväxtregion i Sverige utan anses även internationellt vara mycket intressant.
– Ur ett investerarperspektiv anses Uppsalaregionen ge en avkastning jämförbar med investeringar i Köpenhamn, berättar Anette.

Claes och Anette har båda två bred erfarenhet inom bankvärlden sedan tidigare.
– Danske Bank är nordens näst största bank, berättar Claes. Det ger oss muskler när det behövs. Samtidigt som vi är flexibla med korta ledtider och ett starkt lösningsfokus.

Anette fortsätter:
– Det ger oss stora möjligheter att kunna jobba kundorienterat och lösa kundens behov på ett mångsidigt och innovativt sätt. Rent tekniskt ligger Danske Bank i framkant när det gäller digitaliseringen och nya lösningar för både företag och privatpersoner lanseras kontinuerligt. Något som underlättar administrationen för kunderna. Såväl Anette som Claes satsar på att bygga långsiktiga kundrelationer.
– Den personliga relationen mellan kund och rådgivare är så viktig. Att dialogen är öppen och ärlig från båda hållen, menar Claes.

Både Anette och Claes betonar den speciella tro på framtiden som präglar Uppsala.
– På Danske Bank är vi ett engagerat gäng, säger Anette. Vi attraherar väldigt många kunder både på företags- och privatsidan och jag tror att det är vår entreprenörsanda och serviceanda i kombination med attraktiva tjänster som är framgångsfaktorn. Vi är lika snabba som en startup med den stora bankens muskler i ryggen. Och vi vill alla framåt och utvecklas tillsammans med marknaden i Uppsalaregionen.