Trygghet för Södertälje framåt!

Detta är en annons framtagen av Centerpartiet i Södertälje.
Trygghet är en ständigt aktuell fråga och efter sommarens händelser i flera städer och på landsbygden höjs många röster för fler poliser. Och det är en del av en ökad trygghet! Men Centerpartiet anser att trygghet är så mycket mer. Här ger några av Centerpartiets kandidater till Södertälje kommunfullmäktige besked i viktiga frågor.

Trygghet för Södertälje framåt!

– Alla människor oavsett ålder ska ha rätt att välja sina liv. Med valfriheten ökar också tryggheten i samhället, säger Tage Gripenstam, gruppledare för Centerpartiet i Södertälje.
Och det börjar med ungdomarna! Centerpartiet vill arbeta för att eleverna möts av välavlönade, bra lärare som trivs. När det finns ömsesidig respekt mellan elever och lärare kommer resultaten säger Leif Åhlin, som arbetar som rektor, och Max Karlsson, som själv är elev intygar engagerat att -En fungerande skola är avgörande för oss ungdomar.

Vill du engagera dig i Centerpartiet? Bli medlem här!

Fahima Madoson fyller i att kommunen måste samarbeta med polisen för att kunna bekämpa rekryteringen av ungdomar till brottslighet. I det arbetet, men också av flera andra skäl, är det viktigt att bygga ut poliskåren kraftigt. Det är en nationell fråga som Centerpartiet driver i riksdagen.

– I både staden och på landsbygden ska vi kunna känna oss trygga i att polisen finns på plats när vi behöver den, säger Per-Anders Fritshammar, Järna, som tidigare arbetade som poliskommissarie och Daniel Danial tillägger:
– Även den fysiska miljön har stor betydelse för tryggheten. Därför prioriterar vi i Centerpartiet vackra parker, belysning och hela gator. Det ökar tryggheten för många.

Trygghetsfrågan är viktig för Nina Wahlin

För Nina Wahlin hänger frågan om trygghet starkt samman med vikten av att arbeta med jämställdhet och demokrati. Det är frågor som hon hoppas kunna driva i kommunfullmäktige. Allas lika rätt och värde är en grundbult för Centerpartiet.

  • Vi behöver satsa mer på brottsofferjouren, kvinnojouren och ungdomsjouren, säger Nina Wahlin. För ett jämställt Södertälje behöver vi satsa på jämställdheten på riktigt i skolan!
  • Bra fritidsgårdar och ett spännande föreningsliv är också viktigt för att Södertäljeborna ska få trygghet i vardagen. Men även äldre ska ha bra mötesplatser. Att minska ensamheten är en stor och viktig uppgift anser Karin Halldin:
  • Att våra äldre ska kunna välja sin omsorg och serveras god mat av bra kvalitet är en viktig trygghetsfråga.

Vill du veta mer om Centerpartiet i Södertälje? Besök deras hemsida här!

Företagen skapar arbete och välfärd framåt
Både små och stora företag ska bemötas med respekt och gillande av kommunen, både när det gäller service och myndighetsutövning. Här kan kommunen utvecklas och förbättras, anser Robil Haidari, kandidat till kommunfullmäktige för Centerpartiet.
– Jag brinner för ett bra företagsklimat i Södertälje, säger han. Fler behöver arbete!

Tydlig kommunikation är viktigt för ett bra företagsklimat. Det behövs en professionell inställning med konkurrensneutrala avgifter och mer tid för att stötta företagen med råd.

Missa inga viktiga uppdateringar under valet! Följ Centerpartiet i Södertälje på Facebook