Framtidstro för hela Södertälje framåt!

Detta är en annons framtagen av Centerpartiet i Södertälje.
Den senaste tidens torka påminner oss om vår utsatthet och väcker många frågor. Hur säkrar vi vår livsmedelsförsörjning? Hur ska vår räddningstjänst och civila beredskap klara bränder? Hur förbereder vi oss bättre för de hälsoproblem som drabbar våra äldre vid långvarig värme? Hur tacklar vi klimatutmaningarna och skapar ett hållbart Södertälje och Sverige? Framåt!

Framtidstro för hela Södertälje framåt!

– Det finns många viktiga frågor vi måste arbeta vidare med efter sommarens torka, naturens varningssignaler om klimatförändringar måste tas på allvar säger Tage Gripenstam, gruppledare för Centerpartiet i Södertälje.
Vi måste säkra att det finns branddammar och tillräckligt med vatten för att säkra bevattningen. Efter samtal med bland andra lantbrukare föreslår därför Centerpartiet att kommunen tar initiativ till att se över vattentillgången i kommunen. Utan foder till djuren blir det varken svenskt kött eller mjölk i våra butiker. Och vår landsbygd med de öppna landskapen kommer att minska i takt med att allt fler av våra lantbrukare tvingas ge upp.

Sommarens vattenbrist aktualiserar behovet av att det anläggs nya dammar, våtmarker och mindre sjöar. Det är en pusselbit för att lösa framtida bevattning och säkra vår livsmedelsproduktion. Det är självklart att åkermarken ska brukas där sötvatten finns, till exempel efter Bränningeån och Moraån. Centerpartiet river inga dammar!

Vill du engagera dig i Centerpartiet? Bli medlem här!

Valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar, som gör Södertälje ännu bättre

 

Det är viktigt att länsstyrelsen tar hänsyn till dessa starka allmänintressen i sina beslut, och också är mer generösa i bedömningar som rör strandskydd. Det behövs också nya vattenanläggningar och säkra skogsbeten för kor, hästar och får! Särintressen som fiskens vandringar i åar och förekomsten av varg måste underordna sig de viktigare frågorna om livsmedelsproduktion och en beredskap för att undvika nya förödande bränder. Det är också fullt möjligt att bygga dammar med förbilöp för fisk.

Låt inte värmen drabba våra äldre
Den långa perioden med extrema temperaturer har också väckt frågan om hur vi skyddar våra äldre. Många äldre har drabbats av hälsoproblem. Karin Halldin har tagit del av deras berättelser och föreslår att kommunen omedelbart tar fram en handlingsplan:
– Centerpartiet föreslår att man omedelbart gör en plan för att säkra kommunala lokaler och mötesplatser för äldre med fungerande kylanläggningar redan 2019, säger Karin Halldin.

Missa inga viktiga uppdateringar under valet! Följ Centerpartiet i Södertälje på Facebook

En levande landsbygd framåt
Södertälje har en stor landsbygd och flera mindre tätorter, som har behov av goda kommunikationer och en genomtänkt infrastruktur. Centerpartiet framhåller att det krävs prioriteringar och satsningar för alla kommuninnevånare!

Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige är spridda över kommunen och flera bor i Mölnbo, Hölö, Mörkö, Järna och Enhörna, som Tage Gripenstam, Björn Jonsson, Linda Chalkias, Johanna Sällberg, Lena Ljungquist och Tina Karlsson.

Linda och Johanna i Hölö pekar särskilt på att det behövs en bättre kollektivtrafik i hela Södertälje kommun. Mölnbo, Hölö och delar av Järna tätort kräver VA-anslutning till Himmelfjärdsverket NU! Björn i Enhörna anser att det är viktigt att det byggs fler bostäder, hållbart och klimatanpassat, men i en takt och omfattning så att landsbygdens karaktär bevaras. Lena är företagare i Enhörna och beroende av snabb uppkoppling. För henne är det viktigt att man snabbt går från ord till handling – fiber för alla! Det gynnar även boendet. Tina i Järna tycker det är viktigt att Centerpartiet fortsätter att satsa på bra idrottsanläggningar i kommundelarna.

Vill du veta mer om Centerpartiet i Södertälje? Besök deras hemsida här!

 

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors strävan för ett rättvisare, friare och grönare Södertälje.

  • Centerpartiets Södertälje är den gröna staden, där hela kommunen har framtidstro. Vi lever och utvecklas på landsbygden och i staden, tillsammans.
  • Centerpartiet ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar. Möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande.
  • I vårt Södertälje sätts barnen och skolan i centrum. Äldre får välja sin omsorg, som har god kvalitet. Företagen trivs och jobben blir fler.