Jönköpings län på jämställdhetsbotten

2015 presenterades en undersökning som visade att 28 procent av länets chefer var kvinnor. Det var den minst jämställda fördelningen i hela landet.

Jönköpings län på jämställdhetsbotten

2018 rapporterade Dagens Industri att Jönköpings län även var sämst på jämställda styrelser – ungefär 17 procent av länets styrelser utgjordes av kvinnliga ledamöter. Även om procentsatserna stiger med åren (väldigt, väldigt sakta), är det långt kvar till ett jämställt ledarskap.

Dags att tänka om?

Varför återfinns inte fler kvinnor på ledande positioner i länet? Finns förklaringen i att män ur ett historiskt perspektiv har egenskaper som förknippats med chefer? Förra året startade Fackförbundet Ledarna (Sveriges chefsorganisation) ett forskningsprojekt för att ta reda på om det fortfarande stämmer. Medlemmar i förbundet, som alla är chefer, svarade på frågor och resultatet presenterades i rapporten ”9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?”

  • De högst rankade chefsegenskaperna var ”kompetent” och ”samarbetsinriktad”.
  • Respondenterna anser att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta och samarbetsinriktade.

Att en stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar enligt rapporten för att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli och förbli chefer.

Det finns hopp i din närhet

Vi som är avsändare för den här artikeln har samlat 124 ledarförebilder som alla kan visa upp fantastiska resultat av sitt arbete. Anställ dem, anlita dem och välj in dem i era styrelser. Om du vill bidra till listan, kan du nominera din förebild till Årets unga ledande kvinna 2020.

Årets unga ledande kvinna

Vi finns till för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Årets unga ledande kvinna drivs idag av Science Park och Handelskammaren i Jönköpings län.