Lyckad fastighetsutveckling i Vivalla

Det är fastighetsbolaget Västerporten som äger och sköter många av lokalerna i Vivalla i Örebro.
– Våra fastigheter i Vivalla Centrum, Vivallaskolan och i Vivalla företagsby är våra ”verktyg” för att utveckla stadsdelen, berättar Michael Blixt, Förvaltningschef på Västerporten.
  • 1/2

    RIKTIGA JOBB. I kooperativet Vivillalla är fokus att tillsammans skapa sysselsättning som gör att kvinnor kommer in på arbetsmarknaden.

  • 2/2

    PLANTSKOLAN. I egen regi genomför Västerporten utbildning i yttre fastighetsskötsel varje år med 4-6 intresserade. Urvalet av sökande sker av Vuxam.

– På senare tid har vi också köpt tre före detta förskolor, dessa är nu mötesplatser för föreningar i området.

Han fortsätter:
– Kulturarenan i Vivallaskolan är nu ombyggd tillsammans med föreningen Vivalla Folkets Hus och har sedan en tid tillbaka Örebros modernaste biografanläggning med hela 350 sittplatser! Kulturarenan kan också hyras för andra event, kontakta föreningen Vivalla Folkets Hus.
– Vi förstod för några år sedan att det finns ett stort intresse i stadsdelen för att driva ett eget företag, eller egen butik. Vi skapade då konceptet ”minibutiker”. Den som önskade testa en affärsidé fick då hjälp av STARTcentrum med utbildning i regelverket inför starten av det egna företaget. Västerporten lät bygga de små mobila enheterna, som vi sedan kunde hyra ut till en väldigt billig kostnad.

”Fastigheterna är våra verktyg för att utveckla Vivalla”

Våren 2017 sjösatte Kommuninvest och Sparbankstiftelsen Nya projektet Vivillalla med god hjälp och stöttning av Västerporten Fastigheter. Projektet syftar till att skapa och stötta kvinnligt företagande i Vivalla.
– Till projektledare utsågs Nina Van Rooyen från föreningen Vivalla Folkets Hus. Nina har mångårig erfarenhet av flera liknande projekt i Sydafrika och hon drev också projektet kvinnokransen under hösten 2016 i Vivalla, berättar Michael.
– Vivillalla har genom ovan nämnda initiativtagare knutit kontakter med IKEA varuhuset i Örebro. Detta har resulterat i ett avtal med syserviceuppdrag för ”möbeljätten” och dess kunder!

Läs mer om vad vi anser vara ett socialt smart fastighetsbolag

En av Västerportens första satsningar är ”Plantskolan i yttre skötsel om startade våren 2013.
– I ett samarbete med Örebro Kommun handleder Västerporten årligen ett antal praktikanter. Dessa praktikanter har varit arbetslösa familjeförsörjare, men är nu anställda av Örebro kommun. Under anställningstiden, som är upp till 12 månader, får de hos Västerporten chansen gå vår utbildning i yttre skötsel säger Michael.

Varje år deltar omkring 5 personer i utbildningen, många har gått vidare till jobb efter att Västerporten ”öppnat dörrar” för dem, inte sällan hos våra egna entreprenörer.
– Statistiken talar sitt tydliga språk 66 % går vidare till ett jobb!

För att skapa expansionsmöjligheter för befintliga hyresgäster i Vivalla företagsby eller för helt nya företag som vill etablera sig hos oss vill nu Västerporten Fastigheter bygga ytterligare ca 5000 m² industrilokaler.