Många framtida jobb i Norrland finns ännu inte

Många försöker förutspå framtidens arbetsmarknad i Norrland. Det är svårt. – Det enda vi verkligen vet är att den kommer att vara annorlunda än idag. Och att förutsättningen för nyskapade jobb är nyfikenhet och kompetens.

Många framtida jobb i Norrland finns ännu inte

Orden är Victoria Butterworths. Hon är kommunikatör på Unionen Mellannorrland som nyligen tagit fram en rapport om morgondagens arbetsmarknad.
– Om framtiden kan vi bara sia, säger hon. Vi ser trender.  Som exempelvis att rörligheten mellan olika typer av jobb kommer att blir större. Från självanställd, till kombinatör, till anställd, till företagare etc. Men egentligen är det ganska lite vi verkligen vet om jobben i Norrland i framtiden.

Läs mer: Norrlandsrapporten – Tillväxten och dess förutsättningar i Norrland

Hon fortsätter:
– Men en del vet vi faktiskt. Bland annat att jobben framöver kommer att fordra att den som vill ha arbete i Norrland behöver vara nyfiken och villig att lära nytt. För kompetens kommer att vara avgörande för trygghet.

I Norrland finns en generell anda att tänka utanför boxen

Unionens rapport om tillväxt och förutsättningar i Norrland är ett diskussionsunderlag.
– Vi vill med rapporten inspirera och informera om de stora möjligheter som finns när det gäller att påverka hur arbetsmarknaden faktiskt kommer att bli framöver. Mycket hänger på kreativa entreprenörer som upptäcker och förädlar något nytt. Som andra har behov av.

Det handlar om att tänka utanför boxen och att ta tillvara det unika som Norrland erbjuder.
– Människor här uppe är vana vid att skapa utveckling tillsammans. Förutsättningarna är delvis nya men den här andan gör det möjligt att ”gräva där man står”. För att ta det vidare in i nya jobb.

Dessutom finns livsstilvärden i regionen som lockar människor till bygden från andra håll.
– Idag är det inte alls ovanligt att människor aktivt väljer att bryta upp från storstaden för att leva mer naturnära och få ett rikare livsinnehåll. Många skapar också sina jobb på landsbygden. Eller tar med sina jobb i livsstilsbytet tack vare digitaliseringen.

Läs mer: Norrlandsrapporten – Tillväxten och dess förutsättningar i Norrland

Det här betyder att egenskaper som självledarskap och nyfikenhet är en av nycklarna till utveckling på arbetsmarknaden norröver.
– Det handlar om att våga pröva nya vägar. I jobb där lärandet kommer att vara en central och lustfylld del av jobbet.

Unionen organiserar tjänstemän och är en av de nyfikna och kompetenta medspelarna som nu diskuterar hur framtidens arbetsmarknad i Norrland kommer att formas.
– Vi organiserar redan idag entreprenörer och ser behovet av ytterligare entreprenörskap i framtiden. Det är en spännande utveckling.

Unionen som påverkansaktör vill bidra till att regionen utvecklas på ett gynnsamt sätt för sina medlemmar.
– För oss är det viktigt att vara en stark arbetsmarknadspart. Vi har koll på det som är viktigt för att våra medlemmar ska känna trygghet och kunna utvecklas. Och för detta krävs bland annat att Norrland tillförs förutsättningar så att regionen kan utvecklas.

Hon fortsätter:
– Vi har det bra idag. Men allt kan förbättras. Så hur vill du leva ditt liv? Och vad vill du jobba med? Unionen vill föra den här diskussionen vidare. Häng på du också!