Unionen är det fackliga proffset för akademiker

Det finns flera anledningar att du som akademiker ska vara medlem i Unionen. Några är rent ekonomiskt smarta för dig. Andra handlar mer om ditt välmående och din egen utveckling.
– Unionen ger dig förmåner du som enskild individ behöver. Samtidigt som vi med gemensam tyngd bevakar ditt välmående och din löneutveckling.

DU SOM MEDLEM. – Använd ditt medlemskap i Unionen på rätt sätt, säger Marie-Louise Frennesson, vice klubbordförande på Unionen ABB i Ludvika. Nyttja studiestödet och ha lönekoll genom oss. Ta chansen att kompetensutveckla dig genom Unionens erbjudanden och skulle du hamna mellan två jobb är inkomstförsäkringen guld värd.

Orden är Marie-Louise Frennessons. Hon är vice klubbordförande på Unionen ABB i Ludvika. En klubb som organiserar många högskoleutbildade.
– Vi är ett fackförbund som utvecklats och nu befinner oss i framkanten av att vara en för akademiker profilerad organisation, säger hon.

Klubben Unionen ABB i Ludvika verkar tillsammans med arbetsgivaren i riktning framåt.
– Samarbetet bygger på en gemensam målsättning, men våra tolkningar kan variera. Det är bra. Utveckling förutsätter olikheter, det gynnar alla.

Marie-Louise är förtroendevald och kombinerar sitt jobb som projektledare på ABB med det fackliga uppdraget.
– Just här i Ludvika är vi 760 medlemmar. Min sektion organiserar 270 och i den har vi blivit fler medlemmar. Ganska många bara under den senaste månaden faktiskt. Men det är inte så konstigt egentligen, Unionens förmåner gynnar verkligen akademiker.

”Unionen är örat mot det som behöver göras”

Hon nämner den kraftfulla inkomstförsäkringen som ett exempel. Den ger, vid arbetslöshet tillsammans med a-kassan, upp till 80 % av din tidigare inkomst med en månadslön på max 60 000 kr.
– Ett annat exempel är studiestödet på 3 325 kr/termin när längtan efter egen utveckling i jobbet känns påtaglig, säger Marie-Louise och fortsätter:
– Det är konkret mätbara värden. Mer subtila kan vara den hjälp man får när något inte funkar i en relation på jobbet. Med en chef eller kollega. Eller när den allt snabbare förändringstakten i organisationen påverkar negativt.

Läs mer: Så här fungerar Unionens inkomstförsäkring

Unionen organiserar 650 000 medlemmar. En styrka i många sammanhang. Inte minst då det behövs specialkompetens när man kört fast.
– Fixar vi inte en lösning lokalt så söker vi kompetens vidare på regionnivå och vidare upp i organisationen. Vi har en imponerande stark kraft bakom oss när vi kör fast lokalt. Det är en trygghet. Vi är nära medlemmen i klubben och ändå så stora.

Men också när det gäller individens löneutveckling spelar det stora antalet medlemmar in.
– Vi förhandlar för alla våra medlemmar i klubben på ABB i Ludvika. Därför har vi lokalt insyn i var lönenivån ligger och ska ligga. Detta rättviseperspektiv gynnar allas löneutveckling. Också individens.

Dessutom finns andra mervärden av medlemskapet. Lokalt i Dalarna ordnas föreläsningar för medlemmarna. Nu denna vår Benny Haags talkshow som handlar om bemötande.
– Utvecklingsandan hos Unionen går inte att ta miste på. Den går igen som en röd tråd från individnivå och vidare in i förbundet som helhet.

Läs mer: Kurser och Aktiviteter för medlemmar, förtroendevalda och chefer

Hon fortsätter:
– Unionen lobbar mot politiker för de frågor som är centrala för våra medlemmar i vår region. Som kommunikationer och digitala utvecklingsfrågor. Vi jobbar för våra medlemmar både på individ- och samhällsnivå, avslutar Marie-Louise.

Läs mer: Bli medlem i Unionen