Här är gemenskapen som gör gott i Nykvarn

Du har nog kommit i kontakt med dem, församlingen som sätter färg på Nykvarn. Kanske på öppna förskolan på Herrgården som de anordnar? Eller möjligen på Kafé Änglagott som de driver?
– Församlingen Turinge-Taxinge bidrar till trivseln här på många sätt. Utan att man riktigt tänker på det.

ÖPPENHET. – In till kafé Änglagott kan man komma från två håll, från gatan och inifrån kyrkan. Många väljer att ta en fika här för att sen gå in i kyrkans stillhet och kanske tända ett ljus, säger Patrik Ingemansson.

Det säger Patrik Ingemansson, kyrkoherde i Turinge-Taxinge, samtidigt som han öppnar dörren till Kafé Änglagott. Han fortsätter:
– Församlingen Turinge–Taxinge i Nykvarn är – tillsammans med alla andra församlingar – Sveriges största hjälporganisation. I vårt ansvar ligger att hjälpa andra. Både lokalt och globalt.

I konditoriets disk finns mycket att välja på. Allt är bakat av konditorer och godsakerna får det att vattnas i munnen.
– Kafé Änglagott är en mötesplats för människor i Nykvarn. Man fikar här, träffar nya och gamla vänner och kan möta kyrkans personal över en kopp kaffe.

Vill du komma i kontakt med oss? Besök vår hemsida!

Kaféet är också en populär mötesplats för föräldralediga, liksom också Öppna förskolan i Herrgården är.
– Fredagarna är jättepopulära då också många nyfödda med syskon och förstås föräldrar kommer. Men även de andra dagarna – måndag och onsdag – brukar stämningen vara på topp.

Patrik hejdar sig en stund och besvarar en fråga om andakterna på äldreboendet Lugnet, innan han fortsätter:
– Varannan vecka besöker vi de boende på Lugnet. Andakten följer en enkel struktur med välkända psalmer och sånger och predikan, ibland utifrån en flanellograf. Vi avslutar träffen med kaffe och sjunger önskesånger av hjärtans lust. I gemenskap. Och gemenskapen fortsätter i skolan på fredagar där vi med ungdomar grubblar över de stora frågorna i livet.

Vill du veta mer om vad vi gör? Besök oss på Facebook

Han ser eftertänksam ut, att känna gemenskap med andra är så otroligt viktigt för alla menar han.
– Församlingen erbjuder en fantastisk gemenskap. Man känner varandra, hjälper varandra och har roligt ihop. Hit är alla välkomna. Och i församlingens finska verksamhet kan man tillsammans med andra utöva sin tro på sitt modersmål.

Ge tröst och hjälp är det vi kan

Patrik igen:
– Men gemenskap är också att hjälpa till i ett vidare perspektiv. Att genom insamlingar och kollekt gemensamt bidra till att göra gott också på andra ställen i världen.

Han berättar om Turinge-Taxinge församlings lokala insamlingsprojekt vars syfte är att hjälpa kristna flyktingar inom deras eget land Irak.
– Vi samarbetar med EFS som är en betrodd missionsförening. Pengarna samlar vi in vid särskilda tillfällen, t ex genom Ankracet och fikaförsäljningen på Mälaren runt. De pengar som samlas in därutöver genom kollekt och insamlingar går till akuta hjälpbehov genom Svenska kyrkan Act.

GEMENSKAP. – Kyrkan är mycket närvarande här i Nykvarn och varje människa har ett grundläggande behov av gemenskap, säger Patrik Ingemansson, kyrkoherde i Turinge-Taxinge församling i Nykvarn.

Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär alltså att man är delaktig i en organisation som gör gott för andra.
– Turinge-Taxinge församling fortsätter med glädje att sätta färg på Nykvarn genom våra uppskattade verksamheter. Vi fortsätter också vår viktiga uppgift att ge tröst och hjälp till den som behöver. Och naturligtvis välkomnar vi varmt fler att bli aktiva i församlingen, avslutar Patrik Ingemansson, kyrkoherde.

Här är Turinge-Taxinge församling

Det här gör vi också:

 • Välkomnar nyfödda med omsorgspaket
 • Har konfirmationsundervisning på olika sätt
 • Träffas på SKUNK – ungdomsgruppen
 • Pilgrimsvandrar med unga vuxna
 • Samtalar om Frälsarkransen
 • Träffas på Knutpunkten, en öppen gemenskapsgrupp
 • Har gudstjänster på finska
 • Stöttar Sörmlandsleden och pilgrimsvandrar
 • Stöttar Hjärnrusets dag med underhållning och insamling
 • Har gudstjänster i kyrkorna: Nykvarnskyrkan, Turinge Kyrka, Taxinge Kyrka
 • Och mycket mer som t ex Baby café, Samtal i centrum, Själavård, Bibeläventyret, Grubbelklubben, Motorer och käk, Finska sångkvällar, Musik och körverksamhet, Konserter, Miniorer och Juniorer.