TSTgruppen har vuxit med kundernas behov – larmsystem, fiber och elbilsladdning heta områden

TSTgruppen i Sandviken bara fortsätter att växa. Det som började med fyra elektriker utan ambition att bli fler, är idag ett företag som erbjuder helhetslösningar för alla typer av installationer inom stark- och svagström. Ett stort område just nu är laddningssystem för elbilar.
TSTgruppens filialkontor i Sandviken

TSTgruppens filialkontor i Sandviken

Manfred Johansson
Manfred Johansson

Från början var de fyra personer, och i dag är de 85. TSTgruppen har nyligen vuxit ur sina filialkontor i Gävle och Falun. När företaget bildades för 18 år sedan var det för att arbeta med svagström och teleservice och företaget blev snabbt stort på kabel-tv-nät och larmanläggningar. Sedan har det vuxit till att handla om elservice till storkök, högspänningsarbeten inom industrin och egentligen allt man kan tänka sig inom elektricitet.

– Vårt mål har aldrig varit att växa, men när tillfällen har givits har vi tagit dem. 2012 minns jag att vi sa att vi hade vuxit färdigt, men så har det inte blivit, säger Manfred Johansson, som är en av de fyra grundarna och delägarna.

Med de senaste årens ökade hotbild mot myndigheter och företag har TSTgruppen fått många uppdrag att installera säkerhetssystem. Bland kunderna finns Region Gävleborg och Gävle kommun.

– Vi är certifierad anläggarfirma för både inbrottslarm och brandlarm. Det krävs för att man ska få den typen av uppdrag. Vi står för allt från konsultation och service till material och installation och vi har egna brandingenjörer, berättar Manfred Johansson.

Om jobben åt storköken och industrin är beständiga uppgifter finns andra som skiftar med kundernas behov av den senaste tekniska utvecklingen. Under flera år har installation av optisk fiber till internet och tv varit en stor marknad för TSTgruppen, men Manfred Johansson konstaterar att den infrastrukturen snart till stora delar är färdigutbyggd.

– Vi är ute i sommarstugeområden och lägger fiber nu, så det är väl det sista, säger han.

Något som istället bara befinner sig i början är utvecklingen av den hållbara tekniken. Tillsammans med en annan elfirma håller man på uppdrag av Sandvikens energi för närvarande på att byta ut företagets samtliga elmätare till den nya generationens smarta elmätare.

– Det handlar om 10 000 elmätare för oss, så det är mycket arbete.

Laddning av elbilar är också ett område där det nu finns ett stort behov av utbyggnad.

Laddstation för elbil
Laddstation för elbil

– Det har mest handlat om tjänstebilar tidigare, men nu är många före detta tjänstebilar på väg ut på den privata marknaden och då behöver både allmännyttan och bostadsrättsföreningarna ha laddplatser. Här har vi system som laddar de tider på dygnet när elen är billigast och även lösningar där man laddar bilen med solenergi. Det är också viktigt att det finns laddplatser utanför köpcentrum, idrottsanläggningar och andra platser där man parkerar bilen en lite längre stund.

Manfred Johansson tycker den nya hållbara tekniken är rolig och intressant att arbeta med.

– Det gäller ju att alltid ligga i framkant så att man hänger med när det kommer ny vass teknik.

Fakta TSTgruppen

TSTgruppen bildades i Sandviken 2001 och har förutom huvudkontoret i Sandviken även kontor i Gävle, Falun, Borlänge och Ludvika.

Företaget ägs av de fyra grundarna, men har idag ytterligare ett 80-tal personer anställda. TSTgruppen är idag heltäckande inom el-, data, säkerhet och fiberinstallationer.

Fokus ligger på klimatsmarta lösningar. Företaget innehar samtliga nödvändiga certifieringar och kompetensutbildar löpande sin personal.

Genom sitt dotterföretag Revicon erbjuder man även utbildning till andra företag.