“Vi tror att hållbart sparande på sikt kan ge den bästa avkastningen”

Den gröna sektorn är i stark tillväxt.
Nu lanserar Swedbank ännu en fond som gör det enkelt att kombinera hållbart sparande och möjlig framtida avkastning.
– Vi satsar på bolag som aktivt bidrar till att göra världen bättre, säger Eva Axelsson på Swedbank.

“Vi tror att hållbart sparande på sikt kan ge den bästa avkastningen”

Det hållbara sparandet håller på att förändras.
Tidigare har det mest handlat om att välja bort branscher och företag som påverkar världen negativt. Vapen, alkohol, tobak. Företag som inte respekterar mänskliga rättigheter eller förstör miljön.
Men nu sker ett skifte som på sikt kommer löna sig på flera sätt.
– Vi går mot att satsa på bolag som också aktivt bidrar till att göra världen bättre, bolag vars produkter eller tjänster är en del av den omställning vi behöver göra för att skapa en bättre framtid för våra barn och barnbarn, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef på Swedbank Robur.

”Hållbarhet och avkastning går hand i hand”

Eva Axelsson, hållbarhetschef på Swedbank Robur

I takt med att den gröna sektorn växer – och allt mer kapital pumpas in i utvecklingen av hållbara produkter och tjänster – ökar också möjligheterna och potentialen för spararna.

Att investera i hållbara fonder är inte bara en vinst för planeten – utan kan även innebära en lönsam investering för den egna plånboken.
– Som sparare kan du ta del av avkastningen som kan uppstå när marknaden hittar lösningar som gör världen bättre. Jag är övertygad om att hållbarhet och långsiktig avkastning går hand i hand, säger Eva Axelsson.
Och det finns goda anledningar att tro på grön tillväxt.
För att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – mål som bland annat syftar till att minska extrem fattigdom och lösa klimatkrisen – kommer det behövas stora investeringar i de företag som tar samhällsutmaningarna på allvar.
– Många anser att det kommer att löna sig för företag att vara hållbara. Att de utöver att skapa lösningar på de globala utmaningarna också har potential att skapa långsiktigt värde.

Vilka är de globala målen för en bättre värld? Här får du svaret!

Swedbank Roburs nya fond Global Impact investerar helt utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Ny fond med fokus på FN:s globala mål
Swedbank har en lång tradition av erbjuda hållbara investeringsalternativ till sina kunder. Tydlighet och transparens är två ledord.
– Hållbarhet är komplext och svårt att sätta sig in i ur ett spararperspektiv. Vi i branschen behöver därför bli ännu bättre på att informera spararna enkelt och tydligt om vårt hållbarhetsarbete i varje fond, säger Eva Axelsson.
Och nu lanseras ännu en fond som gör det enkelt för dig som vill spara hållbart. Swedbank Robur Global Impact investerar helt utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
Konkret innebär det att alla bolag i fonden ska uppfylla ett eller flera av de globala målen.
Kraven är högt ställda.
– Det kan handla om allt från vaccineringsprogram och att förbättra bevattningen i olika länder till att utveckla teknik som minskar koldioxidutsläpp. Vi investerar i bolag som vi tror på ur ett finansiellt perspektiv. Tillsammans blir vi och spararna en del av bolagens utveckling, säger Eva Axelsson som understryker att hållbart sparande handlar om långsiktighet – vill man spara snabbt ska man välja andra alternativ.
– Att spara hållbart påminner om pensionssparande, en kombination av långsiktighet och trygghet. En typ av sparande många redan har.

Skapa möjlighet till avkastning på ditt sparande – och bidra till en bättre värld! Läs mer om fonden Global Impact här!

Du kan göra skillnad med ditt sparande
Maten du äter. Bilen du kör. Elen du värmer upp huset eller lägenheten med. De flesta av oss har idag ett hållbarhetstänk i det mesta vi gör och konsumerar.
Genom att göra aktiva val när du sparar kan du göra skillnad.
– Många är medvetna i sina konsumtionsmönster. Men vi kanske inte tänker så mycket på vilka möjligheter vi har i det egna sparandet. Att vi kan rikta vårt kapital och bidra till lösningar och samtidigt få möjlighet till bra avkastning tillbaka, säger Eva Axelsson.

 

”Jag är övertygad om att hållbarhet och långsiktig avkastning går hand i hand”, säger Eva Axelsson på Swedbank Robur.
”Jag är övertygad om att hållbarhet och långsiktig avkastning går hand i hand”, säger Eva Axelsson på Swedbank Robur.

Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag och Stockholmsbörsens andra största ägare med representation i över 80 valberedningar. Policyn för ansvarsfulla investeringar är grunden i Swedbank Roburs hållbarhetsarbete. Den tillämpas i alla Swedbank Roburs fonder sedan april 2017. I förvaltningen av Swedbank Roburs fonder med fördjupat hållbarhetsarbete går vi längre än för våra andra fonder och ställer krav utöver policyn för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi tar ansvar för- och följer upp bolagens arbete med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.