Så jobbar Ösmo-Torö med den viktiga diakonin: ”Betyder enormt mycket för många människor”

Sorgegrupper, promenadgrupper, hantverksgrupper, samtalsstöd, läxhjälp och språkkaféer. Listan kan göras lång på vad en diakon ägnar sig åt – och ofta sker arbetet i det dolda.
– Kyrkan är förträfflig för dem som vill hitta meningsfullhet och gemenskap. Vi behöver alla goda krafter, säger diakonen Johan Demarkesse.

Johan Demarkesse, diakon i Ösmo-Torö Församling.

När Johan Demarkesse flyttade från Stockholm till Ösmo-Torö fick han också något av ett nytt liv. Han kom nämligen in i en värld som han länge varit nyfiken på och känt en längtan till.
– Jag hade arbetat som socionom och psykoterapeut i många år och trivdes bra med det. Men under livets gång har den andliga biten knackat på och velat ta mer plats. Jag har varit troende i hela mitt liv och kyrkan har alltid funnits som en trygg bas i mitt liv, berättar han.
När Johan fick en chans att sadla om från socionom till diakon, tog han den.
– Jag känner att jag har hamnat på rätt plats i livet, säger han och ler.
Jobbet som diakon ger honom möjlighet att jobba med både kropp, psyke och själ. Jobbet går till stor del ut på att ha enskilda samtal med människor i livets olika skeenden och att erbjuda gemenskap och meningsfullhet.
– Kyrkan har en väldigt viktig uppgift här och jag älskar att se gemenskaper uppstå och blomma, eller att se hur isolering bryts. Det känns gott att göra nytta.
I en liten församling som Ösmo-Torö är samarbetet mellan de olika rollerna viktiga.
– Det finns inga vattentäta skott utan alla hjälps åt, det är en styrka.
En av Johans uppgifter är att samordna volontärer och ideella krafter och en av dem är Marie-Louise Nordström.
– När jag blev pensionär funderade jag på vad jag skulle ägna mig åt. Jag hade jobbat med kontorsjobb och produktion och var lite frustrerad över att sluta jobba, berättar hon.
Det är en av de fina sakerna, att alla är välkomna oavsett tro.
Genom Johan kom hon in i kyrkan, utan att ha någon kyrklig bakgrund.
– Det är något vi vill trycka på. Tro går inte att mäta på en skala, och här är alla välkomna.
Alla möten ger mycket tillbaka och ger man förtroenden så får man förtroenden tillbaka, säger Johan.
Marie-Louises volontärsgrupp ses regelbundet och vänder sig till människor som vill hitta meningsfullhet och gemenskap.
– Vi jobbar med olika hantverk, matlagning och bjuder in till gemenskap. Själv testade jag saker som jag inte visste att jag tycker om att göra, berättar Marie-Louise.
Kollegorna Marie-Louise och Johan.
Hon lägger flera timmar i veckan på sitt volontärskap i församlingen. Bland annat ställer hon upp som chaufför till personer som inte själva kan ta sig till aktiviteter. Hon har även varit hjälpledare i en eftermiddagsgrupp för barn och gjort egna hembesök hos äldre för att ge socialt och praktiskt stöd.
– Det behovet är jättestort, berättar hon.
Genom sitt volontärskap har Marie-Louise fått många nya vänner och intressen.
– Jag hittade verkligen rätt när jag sökte något efter pensionen, säger hon.
Om man räknar in kyrkans körer är det ett sextiotal volontärer som är knutna till församlingen i Ösmo-Torö.
– Det är så många aktiviteter som vår lilla församling bedriver som inte skulle funka utan våra volontärer, förklarar Johan.

Fakta: Diakoni

Diakon är ett av de tre ämbetena i Svenska kyrkan (diakon, präst och biskop). Diakonalt arbete är kyrkans motsvarighet till sociala arbete och innebär att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer.
Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda samtalsstöd.
Diakoner har ett särskilt ansvar att leda och inspirera till att ordet blir till handling, att kärleksbudskapet omsätts i praktisk handling i såväl församlingen som i solidariskt internationellt samarbete.
Diakoner har tystnadsplikt och i kontakten med dem får man vara anonym om man vill.