Svenska Kyrkan i Borlänge bjuder in till samtal och stöd

Ibland blir livet extra svårt och det kan vara skönt att få stöd. Inom Svenska Kyrkan i Borlänge erbjuds traditionella sorgegrupper och på Samtalsakuten får alla typer av problem, kriser och frågor ventileras.
– Vi vill bjuda in till samtal. Finns det människor som vill prata så är de välkomna till oss, säger Per Henriksson Lerström, kyrkoherde.

Svenska Kyrkan i Borlänge bjuder in till samtal och stöd, säger Klemens Matsson.

Den finstämda allhelgonahelgen står för dörren. En helg som tycks ha blivit allt viktigare för många.
– Allhelgona är en återvändarhelg och vi ser på våra kyrkogårdar att det är en allt större aktivitet där. Många vill smycka gravarna tidigt i oktober för att sedan komma tillbaka och se alla ljusen. Det är en speciell stämning och lite rituellt. Att träffas och prata, och skänka en tanke till dem man förlorat är för de flesta viktigt, säger Per Henriksson Lerström.

Han berättar att kyrkans arrangemang brukar locka många. Och även om de inte kan hållas i år på grund av pandemin, är kyrkan och kapellen öppna för alla som vill komma.
Han tror att det ökade intresset för allhelgona har att göra med ett ökat behov av att prata om döden, men också livet.
– Det är ett ursprungligt behov som kommer till uttryck, säger han.

Samtalsstöd och möten med människor som har det svårt är något som Svenska Kyrkan i Borlänge vill ligga i framkant kring.

Ett viktigt inslag inom diakonin är kyrkans sorgegrupper som riktar sig till människor som förlorat en partner genom dödsfall.
– Grupperna går igenom sorgens faser och tar upp olika teman. Där är delandet en viktig del, att höra att man inte är ensam är väldigt viktigt, säger Per Henriksson Lerström.

Samtalsakuten finns för dig som behöver någon att prata med – här finns information om hur du tar kontakt.

Sorg kan se olika ut och går igenom olika faser, berättar Anki Sylwan, diakon och Per Henriksson Lerström, Kyrkoherde .

Nu finns planer på att bredda sig ännu mer, och erbjuda samtalsstöd kring sorg, inte nödvändigtvis genom dödsfall.
– Sorg är ett vitt begrepp och förlust kan se olika ut. En skilsmässa kan vara en sorg och förlust, eller att tappa jobbet, förklarar Anki Sylwan.

Hon jobbar som diakon och förklarar att ett frö började gro när de inom kollegiet pratade om psykisk ohälsa.
– Vi funderade på vad vi kan göra som kyrka. Vi vill erbjuda en öppen plats där man kan prata om det mesta. Det här är ett utvecklingsområde för oss, och vi kan forma oss på de sätt vi tror blir bäst.

Kyrkan erbjuder också stöd i Samtalsakuten.
– Det är en samtalsmottagning som riktar sig till alla över 18 år och där vi pratar om ”den friska livskrisen” vilket ju är ett vitt begrepp, berättar Klemens Matsson som jobbar som socionom.

På Samtalsakuten erbjuds fem samtal som grund och väntetiderna tid är korta.
– Vi har cirka tusen bokade samtal varje år. Nu under pandemin har vi haft fler telefonsamtal, säger, berättar Anki Sylwan.

Svenska Kyrkan i Borlänge är öppna för alla.
– Vi vill bjuda in till samtal och vi vill visa att man kan få stöd av kyrkan i alla sammanhang, säger Per Henriksson Lerström.

När livet tynger och oroar och du behöver någon att prata med, finns vi här för dig – läs mer om Samtalsakuten här.

SAMTALSAKUTENS TELEFONTIDER

Tid för samtal bokas via telefon 0243-126 06

Måndag, tisdag och torsdag   
kl. 8.15-10.30 och kl. 12.45-14.30

Fredag
kl. 8.15-9.30