Annorlunda pingstfirande i krisens spår

Coronakrisen påverkar oss alla. Snart stundar den viktiga och högtidliga pingsthelgen och inom Svenska Kyrkan i Borlänge vill man ge människor hopp i tuffa tider.
– Vi behöver gemenskap och varandra, kanske ännu mer nu. Och kanske får existentiella frågor mer plats i samtalen, säger kyrkoherde Per Henriksson Lerström

Annorlunda pingstfirande i krisens spår

I Predikaren går att läsa: ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen”. I den förvirrade situation som råder i världen är kanske det uttrycket än mer aktuellt och viktigt. Det är ett uttryck fyllt av hopp och förtröstan, något många av oss behöver när vi befinner oss mitt i prövningarnas tid.

Pingsten betecknas ofta som kyrkans födelsedag, eftersom det var då som Jesu lärjungar började organisera en församling och missionera.
– Efter en tid av förvirring och kaos kommer något nytt där människor kommer samman och äntligen talar samma språk. Den här helgen är viktig och mäktig, det är hoppets och glädjens helg, säger Per Henriksson Lerström.

Efter en tid av förvirring och kaos kommer något nytt

Han är kyrkoherde i Svenska Kyrkan i Borlänge. Alla aktiviteter som var planerade inför pingsten ställs in, men kyrkan finns kvar på andra sätt.
– Vi möter fortfarande människor, i personliga samtal och i sociala medier men också i tryckta skrifter.
Och bara för att man måste hålla sig isolerad betyder inte det att man missar all kyrklig gemenskap som erbjuds under pingsten.
– Man kan också delta i andra pastorats digitala gudstjänster, det går till och med att följa en gudstjänst i ett annat land. Kyrkan talar om samma sak fast med olika röster, man kan ändå känna igen sig.

Diakonen Maria Burman delar med sig av sina tankar kring vad vi kan göra som medmänniskor i en tid då inget är sig likt

Viktiga symboler för pingsten är kärlek och gemenskap och normalt brukar det vara en populär helg att gifta sig.
– Vissa skjuter upp det och andra skalar ned det. Den stora tiden för vigseln är efter semestrarna.

Det är också en tid att vara mer tillsammans fast i naturen.
– Vi får möjlighet att komma samman fast på olika sätt. Jag tycker mig se att människor rör sig utomhus mer nu. Kanskefår existentiella samtal om liv och död mer plats i människors liv.

För löpande uppdateringar kring gudstjänster och verksamheter, följ Svenska Kyrkan Borlänge på facebook.

Kyrkan vill fylla en viktig funktion i människors liv.
– Pingstdagen står för glädje och gemenskap. Man kan ta chansen att hjälpa andra, kanske gå och handla åt någon som behöver det?

Per Henriksson Lerström vill uppmana till reflektion och möjlighet till omtag.
– Det kommer ett sedan. Då ska vi fira allting som vi nu måste skjuta upp.