Allhelgona närmar sig – 
en tid för saknad, eftertanke och gemenskap

För första gången på två år kan vi återigen samlas för att fira Allhelgona. Högtiden som präglas av både ljus och mörker. Helgen då gravarna smyckas extra och gravljusen lyser upp den mörka hösten. Ljus som tänds av saknad och som påminner oss om en kärlek som sträcker sig förbi döden och för oss efterlevande tillsammans. Livet och döden vävs samman och vi får tillfälle för sorg, minnen och gemenskap. 

– Det är viktigt att bejaka alla aspekter av livet, även döden, säger Per Henriksson Lerström, kyrkoherde.

Lena Croner, enhetschef över begravningsverksamheten och Per Henriksson Lerström, kyrkoherde.

Allhelgona är en högtid som blir allt mer relevant. Per vittnar om att fler och fler söker sig till kyrkor och kyrkogårdar och han tror att det ökade intresset har att göra med ett stort behov av att prata om döden, men också livet.
       – Döden är en högst konkret del av livet som måste få ta plats i samhället. Det är ett ursprungligt behov som kommer till uttryck, säger han.

De senaste åren har i pandemins fotspår präglats av oro, sjukdom och svåra förluster. Medan stora delar av samhället har stått på paus, har begravningsverksamheten snarare tvingats gå på högvarv. Det har varit en utmaning med restriktioner kring en begravning, då behovet att sörja och att få vara tillsammans sällan blir större än vid en förlust av en anhörig.

Lena Croner är enhetschef över begravningsverksamheten och hon berättar att allt fler under pandemin har valt att direktkremera den avlidne och ha begravningsakt med urna istället för med kista, vilket innebär att en begravning inte behöver ske inom 30 dagar från det att personen avlidit.

       – Att ha restriktioner i samband med en begravning skapar självklart oro och förtvivlan hos många. Att tvingas välja bort bland anhöriga är smärtsamt. Trots det tycker jag att många har haft en enorm förståelse och acceptans för läget. Att ha en begravningsakt med urna istället för kista innebär att man kan skjuta på begravningen upp till ett år, vilket väldigt många har valt att göra i hopp om lättade restriktioner, berättar Lena.

Om fler även fortsättningsvis utan restriktioner kommer välja en begravningsakt med urna är än så länge för tidigt att säga.
       – Att få sörja, trösta och minnas tillsammans är viktigt vid en svår förlust. Fördelen med akt med urna är just att man har längre tid för förberedelser, vilket underlättar då många har anhöriga i andra städer och länder, fortsätter Lena.

Under allhelgonahelgen vallfärdar tusentals anhöriga till kyrkogårdarna för att hedra och minnas sina nära. Det är en kämpig tid för många, då sorgen ofta gör sig extra påmind. Inom Svenska kyrkan i Borlänge finns samtalsakuten, en funktion som finns för att ge stöd åt den som behöver. Hit vänder sig många för att få stöd när livet känns svårt på olika sätt. Det kan handla om sorg efter en näras bortgång, arbetslöshet, relationer, kriser eller andra situationer som gör att man tappar fotfästet. På samtalsakuten arbetar diakoner, präst och socionom. Alla samtal sker utan journal och med tystnadsplikt. Det går även bra att kontakta någon av Svenska kyrkans övriga präster för samtal och stöd.

Kontakta samtalsakuten

– Att mista en nära anhörig är bland det tuffaste många tvingas gå igenom. Vi behöver ge utrymme för att sörja och sakna och det gör vi tillsammans under allhelgona. Det finns många sätt att hedra våra avlidnas minne. Välkommen till våra kyrkogårdar, kyrkor och kapell under allhelgonahelgen, hälsar Per varmt.

Kalender för minnesgudstjänsterna i Svenska Kyrkan i Borlänge

SAMTALSAKUTENS TELEFONTIDER

Tid för samtal bokas via telefon 0243-126 06

Måndag, tisdag och torsdag  kl. 8.15-10.30 och kl. 12.45-14.30

Onsdag kl. 12.45-13.45

Fredag kl. 8.15-9.30 och 12.45-13.45

Kontakta samtalsakuten

Kontakta jourhavande präst