Experten: “Appen är ett fantastiskt hjälpmedel för barnens språkutveckling”

Den svenskutvecklade sagoappen Storimi används inte enbart av föräldrar, barn och mor- och farföräldrar. En av många som upptäckt appen är Ann-Sofie Burman, som arbetar som specialpedagog.
- Jag har använt den mycket och även tipsat andra specialpedagoger om Storimi, säger hon.

Naemi, 9 år.

Ann-Sofie Burman har märkt hur uppskattad appen är av, framför allt de yngre barnen, men även för barn som behöver stöd vid inlärning av språket.

Ann-Sofie Burman, specialpedagog.
Ann-Sofie Burman, specialpedagog.

– Jag har gjort inläsningar av böckerna till mina barnbarn som är i olika åldrar, men har också sett en styrka i att använda Storimi som ett hjälpmedel för till exempel nyanlända som håller på att lära sig svenska, säger hon.

Hon påpekar att det är viktigt med repetition för språkutvecklingen.

– För vissa barn är det till och med viktigast att det är exakt som det var förra gången man “läste” boken och här är det alltid så. Man kan ju även lyssna på en sida flera gånger, något barn ofta vill.

Hon har även tipsat andra specialpedagoger om att använda Storimi som ett hjälpmedel för barn.

– I skolan skulle man ju till exempel kunna använda Storimi till att låta barnen läsa in sagor för varandra för att sedan lyssna på.

Läs mer om appen på Storimi.se

Hon påpekar att det kan vara stimulerande för barnen att få en publik till det dem läser in. Även äldre syskon kan läsa in sagor för de yngre och känna att man har någon som lyssnar.

– Det blir helt enkelt något mer och inte bara en bok, säger Ann-Sofie Burman.

Hon ser Storimi som ett väldigt bra och viktigt hjälpmedel för språkutvecklingen.

– Jag tror att det är bra att barnen själva får välja vilken bok man ska läsa in och inte får en bok tilldelad. Det ska vara lustfyllt att läsa in, säger hon.

Fördelarna är flera menar hon. Att barnet själv äger möjligheten att påverka vad de vill läsa in och att när de sedan lyssnar på sig själva så får de en självvärdering.

– De hör var man kanske behöver betona mera och är man inte nöjd med en inspelning så kan man ju ta om den. Ända tills man känner sig bekväm med det man har läst in.

Ann-Sofie Burman anser att barn i dag får för lite läsning generellt sett.

– Jag är nöjd med appen utifrån det specialpedagogiska och även som privat person. Man kan gärna gå utanför ramarna lite också och prata om bilderna. Det gör bara böckerna än mer levande för de allra minsta.