Statkraft storsatsar – nyetablerar IT-verksamhet i Sollefteå

Statkraft IT storsatsar i Sollefteå och nyanställer 5-10 personer till en ny IT-funktion. Gruppen kommer att vara en stödfunktion både till den svenska och den globala verksamheten. Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Marcus Jönsson, HR-chef på Statkraft och Linda Åberg från HR.

Statkraft har sedan tidigare cirka 50 anställda på kontoret i Sollefteå. De arbetar bland annat med underhåll, planering, driftprojekt och ger annat stöd till verksamhet inom vatten- och vindkraft. Knutet till detta har det funnits en mindre IT-enhet med fokus på driftsprocesser. Nu vill företaget storsatsa och nyetablera en IT-grupp som ska serva såväl den svenska verksamheten som den globala.

Statkraft IT är verksamt bland annat i Storbritannien, Tyskland, Norge, Chile och Indien. Den nya gruppen ska alltså jobba nära kollegor i andra länder.

– Vi söker personer som finns i regionen och har rätt kompetens men kommer också att vända oss till möjliga hemvändare eller andra som kan tänka sig att flytta till Sollefteå. Det händer mycket i Sollefteå kommun och arbetsmarknaden växer med allt fler nyetableringar, säger Marcus Jönsson, HR-chef i Statkraft Sverige.

Läs mer om statkraft och ansök om de lediga tjänsterna här

Rekryteringen för den nya gruppen i Sollefteå startar omgående.

Statkraft är ett företag som växer. Därför behöver Statkraft IT öka sina resurser både när det gäller utveckling av nya affärssystem och att säkerställa drift av den infrastruktur som redan finns. I Sollefteå söker man roller inom IT-säkerhet, IT-arkitektur, applikationsutveckling och förvaltning, nätverk och infrastruktur.

– Vi söker nu efter en grupp som ska jobba tillsammans. Vid rekryteringen fäster vi därför extra vikt vid både individuell kompetens och hur man funkar i grupp, säger Marcus Jönsson.

Det vi erbjuder är en jättechans för den som vill leva och bo i regionen men ändå vill jobba i ett globalt team

Statkraft har sedan tidigare ett 50-tal anställda på kontoret i Sollefteå.

Att just Sollefteå blir platsen för nyetableringen har flera orsaker.

– Det är det en bra plats att växa på med flera företag inom energibranschen. Det vi erbjuder är en jättechans för den som vill leva och bo i regionen men ändå vill jobba i ett globalt team där det finns möjligheter till jobbrotation.

Läs mer om att leva och bo i Sollefteå här

Rekryteringen av den nya gruppen startar omgående och Statkraft hoppasatt alla ska vara på plats under våren.

Fakta, Statkraft:

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5000 anställda i 19 länder.

Läs mer här