Nu planeras en helt ny stadsdel och 500 bostäder i Söderhamn

Efter drygt tjugo år av nedläggningar, avvecklingar och ett stadigt minskat invånarantal ser det nu betydligt ljusare ut för Söderhamns kommun. En ny stadsdel som ska förbinda city med Resecentrum och E-center planeras. Dessutom skapar man förutsättningar för 500 nya bostäder fram till år 2030. För att även landsbygden ska utvecklas har fyra orter utanför stadskärnan valts ut till kommundelscentrum. Här kommer ett basutbud av service, funktioner och kommunikationer erbjudas till alla i omkringliggande bygder.
Den nya stadsdelen kommer att gynna både privatpersoner och företag

Den nya stadsdelen kommer att gynna både privatpersoner och företag

I samband med att statens järnvägar köpte in järnvägen Söderhamn -Bergvik i slutet av 1800-talet breddade spårvidden och kopplade den till Norra stambanan i Kilafors flyttades sträckningen genom staden från sitt tidigare läge i nuvarande Brädgårdsgatan till södra sidan av Söderhamnsån och banan förlängdes till Stugsund.

Järnvägsstationen flyttades från kvarteret Hunden till det som idag är Faxepark. 1997 var det dags igen då Ostkustbanan drogs om och stationen flyttade till nuvarande läge. Järnvägsstationens lokalisering har alltid varit viktig för stadens utveckling och med kortare restider och ökad arbetspendling har betydelsen ökat. Nuvarande lokalisering i ett till stora delar obebyggt område ger kommunen stora möjligheter att möta framtidens tillväxtområden.

Den nya stadsdelen kommer att gynna både privatpersoner och företag

Redan när Resecentrum byggdes i utkanten av Söderhamn 1996 fanns tankar på att utveckla staden västerut för att knyta samman stadsdelarna. Sedan dess har enstaka etableringar gjorts på området men en övergripande och strategisk plan har saknats. Tills nu. År 2017 beslutade kommunfullmäktige om ett planprogram för en helt ny stadsdel – Söderhamnsporten. Utvecklingen kommer att ske etappvis under flera år. Fullt utbyggd kommer den rymma såväl industrilokaler och kontor som bostäder och grönområden.

– Vi har avsatt 34 miljoner för att påbörja arbetet med infrastrukturen på området, bland annat bygga en ny väg och rondell, förstärka en bro och flytta pendlarparkeringen. Detta inleds nu i vår, säger Marianne Johansson, tf vice kommunchef.

Läs mer om projektet Söderhamnsporten

Intresset att etablera sig på området är stort. Först ut är Axfood som bygger en stor konceptbutik för matvarukedjan Willys. Samtal förs även med andra spännande företag. Etableringar sker även i andra delar av staden. Rusta bygger en butik i E-Center, Ahlsells öppnar nytt på Växelgatan och Beijer ute på Långtå.

– Den nya stadsdelen är attraktiv av flera skäl, säger Ingemar Olofsson, samhällsplanerare på Söderhamns Kommun. Läget vid Ostkustbanan, E4 och riksväg 50 gör Söderhamnsporten till länets starkaste nod för resande och transporter. Det gynnar både privatpersoner och företag. Att kunna bo nära bra kommunikationer och samtidigt ha natur och skärgård precis runt knuten är mycket värt.

Efter att ha avvecklat bostäder under flera år satte Söderhamns kommun år 2017 ett nytt mål för bostadsbyggandet i kommunen – att till år 2030 bygga 500 nya bostäder. Det omfattar hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboenden och småhus.

– Det känns fantastiskt roligt att få bygga nytt i Söderhamn igen, säger Ingemar Olofsson. Byggkranar i stadssiluetten innebär framtidstro. Just nu pågår tre större byggprojekt som ger 60 nya bostäder bara i år. Tolv lägenheter i Gladan (fd Hotell Linblomman), tio i Västra Skolan och 32 i Skepparen på Kungsgatan. I höst inleds även försäljningen av stadsradhusen vid gamla Storbommarna på Södra Hamngatan.

Läs mer om projektet Söderhamnsporten

För att hela kommunen ska få en hållbar utveckling pekas orterna Trönö, Ljusne, Bergvik och Stråtjära-Holmsvedenbygden ut som kommundelscentra i kommunens nya Översiktsplan.

– Dessa orter ska fungera som knutpunkter för omkringliggande bygder och erbjuda ett basutbud av service, funktioner och väl fungerande kommunikationer. Här ska även finnas ett varierat utbud av boende för livets alla skeden, säger Marianne Johansson.

3 större byggprojekt 2020

Dessa kommer att ge 60 nya bostäder 2020.

12 stycken lägenheter i Gladan (fd Hotell Linblomman),

10 stycken i Västra Skolan

32 stycken i Skepparen på Kungsgatan.