Vi arbetar med vatten, ett av våra viktigaste livsmedel

Ett livsmedel vi dessutom ofta tar för givet. Men att producera ett vatten av hög kvalitet, samt ta hand om det vatten vi spolar bort är allt annat än enkelt. Det vet VA-verksamheten på Söderhamn Nära, som dagligen arbetar med att säkerställa att vi alltid har vatten av hög och säker kvalitet.

Vi arbetar med vatten, ett av våra viktigaste livsmedel

Camilla Bergström jobbar som VA tekniker hos Söderhamn Nära.

– Det är ett mycket varierande arbete och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar. Samtidigt måste vi följa den tekniska utvecklingen inom vår bransch och utvecklingen i samhället, säger Camilla Bergström, VA-tekniker.

VA-verksamheten på Söderhamn Nära, som ansvarar för det kommunala vattnet, är en viktig del av kommunen. Amanda Steen arbetar som VA-ingenjör på Söderhamn Nära. Hon berättar att många tror att man helt enkelt bara tar upp vattnet direkt från marken och att det sedan kommer ut ur kranen. Men det är en lång process innan invånarna i Söderhamn kan fylla upp ett glas med rent och fräscht dricksvatten. Processerna varierar beroende på om det är vatten från grundvatten eller ytvatten som produceras. Som en viktig del i att säkerställa ett bra dricksvatten lämnar Söderhamn nära även kontinuerligt vattenprover till analys för att uppfylla myndigheternas högt ställda krav på vårt dricksvatten.

Vi ser till att vattnet du dricker är säkert


– I Söderhamn använder vi till största delen grundvatten och vårt grundvatten är relativt fritt från svårare föroreningar. Det är väldigt sällan vi behöver sätta in extra åtgärder för att rena vattnet, men det innebär inte att vi kan slappna av. Vi måste ständigt hålla koll på vattnet eftersom vi arbetar med ett av våra viktigaste livsmedel, säger Amanda Steen.

Amanda Steen ser till så att ditt vatten uppfyller alla krav.

Kräver hög kompetens
Planering och prospektering blir en allt viktigare del i den modern VA-verksamheten, en verksamhet som dessutom ställs inför allt högre krav och hårdare kontroller.
–Det kommer ständigt nya direktiv och bestämmelser kring hantering av vatten, men även en större användning av nya kemikalier som ger upphov till föroreningar som vi måste klara av att hantera. För att kunna hantera allt detta måste man ha rätt kompetens, säger Amanda Steen.

Läs mer om Söderhamns dricksvatten här!

Camilla Bergström håller med och hon ser positivt på i framtiden hos Söderhamn Nära, bland annat på grund av att hennes arbetsuppgifter som VA-tekniker ständigt utvecklas.
– Jag arbetar mycket i vår VA-karta vilket innebär att jag kontinuerligt arbetar med att uppdatera kartan vid förändringar i ledningsnätet. Jag arbetar både inne på kontoret och ute på fält vilket gör mitt arbete både roligt och varierande, säger Camilla Bergström.

Ålsjöns vattenverk

Just nu söker vi en VA-ingenjör. Sök jobbet här! 

Den moderna VA-verksamheten har blivit en högteknologisk verksamhet, en utveckling som med all sannolikhet kommer att fortsätta in i framtiden. Det här ställer stora krav på VA-organisationerna, något som även Söderhamn Nära känner av.
– De närmaste åren kommer vi att behöva anställa kvalificerad personal inom hela vår verksamhet. Just nu är vi i behov av en VA-ingenjör mot ledningsnät som vill vara med att utveckla den långsiktiga VA-försörjningen i Söderhamn, säger Veronica Henriksson, VA-chef på Söderhamn Nära.

Vill du bli en del av vårat team? Följ oss på Linkedin!

Söderhamn Nära är Söderhamns infrastrukturbolag. Vi erbjuder vardagens alla bekvämligheter: el, vatten, värme, renhållning, bredband, TV och IT-drift. Vi gör det med miljöhänsyn och affärsmässig samhällsnytta i fokus. Vi är cirka 110 medarbetare som gör vardagen bekväm för våra kunder. En kontakt för allt – enkelt, bekvämt och Nära.

Hushållen i Söderhamns kommun får sitt vatten från fem vattenverk. Storleken på vattenverken varierar där Ålsjön och Kinstaby vattenverk är de två största. Vattnet leds från vattenverken till konsumenterna via ett antal tryckstegringar, två vattentorn och ett cirka 320 kilometer långt stamnät.