Viktigt att kunskap finns där den behövs

Denna artikel är framtagen av Socialdemokraterna i Västernorrland.

För en välfungerande vård i Västernorrland behövs rätt kompetens på rätt plats. Glenn Nordlund och Sara Nylund är Socialdemokraternas kandidater till regionsråd respektive vice regionsråd. De vet båda hur det är att vara anhöriga till patienter i vården och betonar hur viktigt det är använda den kompetens som finns bland vårdpersonalen på rätt sätt.

Viktigt att kunskap finns där den behövs

Sara Nylund, idag ordförande i Samhällsnämnden i Härnösand, brinner för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. Som dotter till en distriktssköterska vet hon också hur viktigt det är att vårdpersonalen får göra det de gör bäst.
— Det kan vara klokt att ha extra städare för att barnmorskorna inte ska behöva använda sin tid till att städa efter en förlossning. Eller lite mer administrativ personal ute i verksamheterna så att vårdpersonalen inte fastnar i pappersarbete, säger hon.

För att lösa en del av det kompetensbehov som finns menar Glenn Nordlund, idag kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, att det är viktigt med rätt kompetens på rätt plats.
— Det handlar om att nyttja den kompetens som finns och dela på ansvaret. En del arbetsuppgifter skulle kunna delegeras till exempelvis en sjukgymnast eller en distriktssköterska, säger han.

Men det är också viktigt att kompetensen måste fördelas på rätt sätt.
— Det handlar om att se hela personalkedjan, fördelar vi kompetensen rätt kan vi skapa mer tid för läkare att möta patienterna utan att alla andra i personalkedjan måste springa fortare, säger han.

Vården i Västernorrland har diskuterats och debatterats mycket den senaste tiden och Glenn Nordlund tycker att den största utmaningen ligger i att barn och äldre lättare ska få tillgång till den vård de behöver.
— Det här är en av de stora utmaningarna, och vi måste se till att vi har fast anställd personal på plats som kan möta de behov människor har, säger han.
— Det borde gå att underlätta för både patienter och personal, både genom att hitta nya arbetsformer och genom att dra nytta av digitaliseringen.

Sara Nylund menar också att det är viktigt att Region Västernorrland ger sina anställda möjligheter att vidareutbildas.
— Vi vill skapa ett attraktivt Västernorrland där det finns utbildningsmöjligheter. Det kan vi göra genom att ta till vara på den kompetens som finns och ge de anställda möjligheter att utbildas när de jobbar, säger hon.

Hon menar att det är viktigt att de anställda har en arbetsmiljö där de känner att de själva har möjlighet att vara med och påverka och att det är värt för dem att vidareutbildas. En del är redan gjort. Över tusen sjuksköterskor har fått del av den så kallade kompetenstrappan där de fått läsa till flera kurser.
— Vi kan se att lönekurvan utvecklats för dessa, men det handlar också om arbetstider i en verksamhet som bedrivs dygnet runt, året om, säger Sara Nylund.
— Det finns vissa verksamheter i regionen som kommit en bit på väg, där man till exempel nu jobbar två av fem helger istället för två av fyra, säger hon.

Här kan du läsa mer om socialdemokraternas politik för Västernorrland