Skogsdag för hela familjen i Galtström

Den 16 juni bjuder SCA in till en skogsdag i Galtström där det bjuds på massor av familjeaktiviteter, information om brukets historia och modernt skogsbruk. Dessutom kommer de skogsägare, som funderar på att avverka, att få ett unikt erbjudande som gäller endast denna dag.

Skogsdag för hela familjen i Galtström

SCA har idag Europas största privata innehav av skog med 2,6 miljoner hektar skog, en yta lika stor som Belgien. Skogsbolaget grundades 1929 när ett tiotal svenska skogsbolag slogs samman och har i alla år varit en stor aktör i Västernorrland och de norra skogslänen. Historien går dock ända tillbaka till grundandet av Galtströms bruk 1673, som är SCAs äldsta föregångare. Den 16 juni bjuds allmänheten in till SCAs skogsdag i Galtström. Det blir en dag full med olika familjeaktiviteter och unika erbjudanden för skogsägare.

Läs mer: Galtströms bruk – SCAs vagga

– På skogsdagen kommer man att kunna lära sig mer om brukets spännande historia. Dessutom visar vi hur det går till att avverka skog på ett modernt sätt och hur en naturvårdsbränning fungerar. Sedan har vi artister som uppträder, det går att åka med ångloket Loke och titta på båten Ophelia. Vi har även byggt upp en kolmila som skurits av på mitten för att visa hur den ser ut, berättar Johan Blomqvist, marknadschef vid SCAs skogsförvaltning i Medelpad.

Läs mer: Skogsdagen i Galtström – Unik upplevelse för hela familjen

Skogsdag 16:e juni med något för alla
Det låter som om det finns något för alla, både för för barnfamiljer och de som är intresserade av skogsbruk och historia? Eller de som bara vill komma och uppleva en fantastisk dag?
– Ja precis, det är en riktigt stor satsning som vi gör från SCAs sida. För skogsägare kommer det dessutom finnas ett unikt erbjudande den här dagen. Det är något vi aldrig prövat tidigare, så vi kan lova att det är något extra. Området runt Galtström är också i högsta grad intressant ur ett miljövårdsperspektiv, Galtström ingår nämligen i vår stora mångfaldspark som heter Njurundakusten, berättar Johan.

SCAs satsning på mångfaldsparker handlar om att främja biologisk mångfald och samtidigt göra skogen mer lättillgänglig genom anläggning av stigar, informationstavlor och rastplatser. I Njurundakusten finns det mycket att se.
– Det är en mycket speciell natur i området, såväl i skogen som marint med Salens och Långörens marina naturreservat. För oss är värnandet om skogen en del av vår företagskultur. Eftersom vi också är skogsägare vill vi dela med oss av vår kunskap till andra privata skogsägare. Och för att på så sätt ge alla chansen att kunna sköta sin skog på det sätt som är bäst både för skogen, miljön och framtida avkastning, förklarar Johan.

 Ny teknik i skogsbruket
SCA är samtidigt inte bara ett företag med en anrik historia utan har också varit tidiga med att använda ny teknik i skogsbruket.
– Det är otroligt viktigt för oss att vara ledande i utvecklingen mot att nyttja ny teknik för att förbättra skogsbruket. Ett exempel på det är Skogsvinge, vår digitala tjänst  där vi erbjuder våra kunder att på ett enkelt sätt få tillgång till alla fakta om sin skog.

Läs mer: Skogsvinge – Din skog har flyttat in i mobilen

 En av de största industrisatsningarna någonsin
Vid sidan av satsningen på mångfaldsparken och förvaltningen av Galtströms bruk gör även SCA stora investeringar i regionen.
– Vår allra största investering är förstås Östrandsfabriken som kommer att bli världens största massafabrik när det är klart, med en investering på 7,8 miljarder kronor. Det gör att vi kommer att fördubbla kapaciteten från 450 000 ton till 900 000 ton. Med dagens penningvärde så blir massabruket ett av de största industriprojekten någonsin i Sverige. Dessutom har vi även investerat i Tunadalssågen där tre äldre såglinjer har ersatts av en större, vilket är ett tekniksprång för sågverket. De här satsningarna tillsammans betyder mycket för regionen, berättar Johan.

Hur många besökare räknar ni med till sist på skogsdagen?
– Det har varit ca 2 000-3 000 besökare som mest, så vi hoppas slå rekord med över 3 000 besökare, avslutar Johan Blomqvist.