De storsatsar på klimatsmarta anläggningar

Redan idag ser vi en rad konsekvenser av människans utsläpp av växthusgaser. Vilka övriga konsekvenser vi kommer att se i framtiden är svårt att veta. Men Rejmes vet att de, i sin bransch, vill ligga i täten med hållbarhetsarbetet.

Sedan 2001 är Rejmes miljöcertifierade enligt ISO4001 och har genomfört en rad, såväl stora som små, klimatpåverkande åtgärder under åren.

Som återförsäljare av Volvo och Renault vill Rejmes, tillsammans med sina leverantörer, vara delaktiga i arbetet med att hitta nya innovativa och hållbara lösningar.
– Åtgärder för att hålla nere utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser görs idag på många håll, men det kommer vi inte se effekterna av förrän om lång tid framöver. Men det måste vara vårt ansvar, vi som lever nu, att tänka framåt, säger Rudolf Knopf, delägare och styrelseordförande, i Tage Rejmes Bil AB.
– Det känns väldigt positivt att våra ägare är så engagerade i miljö-och hållbarhetsfrågor och att de investerar stora summor pengar i miljöförbättrande åtgärder. Det resulterar dessutom i en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Gustav Alm, servicemarknadschef på Rejmes i Örebro.

Läs mer om Rejmes.

250 kilowatt solenergi
Under återuppbyggnaden av verkstaden i Örebro som 2017 brann ner till grunden tog Rejmes, som idag finns på femton orter runt om i landet, beslutet att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. 850 solcellspaneler som genererar 250 kilowatt är nu monterade på servicemarknadshuset. Samma lösning är även aktuell för de nya lastvagnsanläggningarna som planeras i Nyköping och Linköping.
– Det ska bli jättespännande att dra igång. Det kommer att generera massor av energi och täcka stora delar av vårt behov. Vid de tillfällen vi inte kommer att förbruka energin lagrar vår elleverantör överskottet till ett senare tillfälle när vi behöver den, säger Fredrik Melin, ansvarig för fastighet, kvalité och miljö på Rejmes i Örebro.

Sedan 2001 är Rejmes miljöcertifierade enligt ISO4001 och har genomfört en rad, såväl stora som små, klimatpåverkande åtgärder under åren. Belysningen har bytts till LED-lampor och genom inköp av komprimatorer för avfall har de eliminerat hundratals transporter. Rejmes säljer bland annat biogas och sedan i mars 2019 går det att tanka det förnybara bränslet HVO100 på Tanka på Vigfastgatan i Linköping. Flera av anläggningarna värms upp, och kyls, av bergvärme. Lastvagnsanläggningen i Nyköping, som är under uppförande, kommer att värmas upp och komfortkylas via ett akviferlager. Akviferlager kan beskrivas som en gigantisk termos där energi från antingen underjordiska sjöar eller vattenflöden lagras i vattenmagasin och utvinns för värme på vintern och kyla på sommaren. I Södermanland är Rejmes det första företaget som använder den här tekniken.

850 solcellspaneler som genererar 250 kilowatt är nu monterade på servicemarknadshuset. Samma lösning är även aktuell för de nya lastvagnsanläggningarna som planeras i Nyköping och Linköping.

”Det låter som science fiction
Koncernens förbrukning av färskvatten sker huvudsakligen i företagets Svanenmärkta biltvättanläggningar, som är utrustade med biologisk vattenrening. Reningen består och drivs av bakterier och mikroorganismer. Vattenreningen är helt utan tillsatser av kemikalier och 75 procent av det renade vattnet återanvänds i tvättprocessen.
– Bakterierna som finns i reningsverket ”äter” smutsen som finns i spillvattnet. Det låter som science fiction, säger Fredrik.

Rejmes vill vara med och göra skillnad. Både genom att hela tiden arbeta för att bli en ännu bättre arbetsplats – men också för att jorden ska bli en bättre plats att leva på för kommande generationer.
– Vi för en ständig dialog om hur vi ska attrahera morgondagens medarbetare och vi märker att arbetsmiljön är en viktig konkurrensfördel. Man vill arbeta i ett företag som ligger i framkant, säger Gustav.
– Min bild är att även konsumenten, i allt större utsträckning, kommer att fortsätta att premiera varor som är framtagna med minsta möjliga klimatpåverkan och företag som aktivt arbetar med de här frågorna, säger Rudolf Knopf.

Text: Emelie Looyenga, Öst Media

Om Tage Rejmes Bil:
– Koncernen Tage Rejmes Bil AB är auktoriserad återförsäljare av Volvo personbilar, lastbilar och bussar samt Renault och Dacia personbilar och lätta transportbilar.
– Tage Rejmes Bil AB grundades 1958 av Tage Rejme.
– Idag finns Rejmes representerade med 25 anläggningar för försäljning och service på 15 orter i Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och Småland.
– Rejmes är ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag med cirka 700 medarbetare.
– 2018 firade Rejmes 60 år.
– Rejmes levererar över 11.000 nya och begagnade personbilar, transportbilar, lastbilar och bussar till sina kunder varje år.