Hur mår ditt företag?

Ett företag som har god ekonomi mår bra ekonomiskt. Genom olika nyckeltal och analyser tar man fram rapporter som svart på vitt beskriver hur företaget mår ekonomiskt. I rapporten framgår också oftast om åtgärder behövs för att den ekonomiska hälsan skall fortgå.

På liknande sätt bör du som företagsledare arbeta för att ta reda på hur din personal mår fysiskt och psykiskt. Det menar Per Nordström på Rehabmagasinet i Söderhamn.
– Vi vet att 25 % av de yrkesaktiva har någon form av ohälsa som påverkar prestationen på jobbet och i livet. Genom att ta fram analyser, rapporter och nyckeltal om hälsostatusen hos de anställda kan vi påbörja arbetet med att motverka ohälsan i företaget, säger Per.

Hur mår ditt företag?

Per har arbetat länge med med att hjälpa företag på vägen mot en bättre hälsosituation. Här berättar han vad du som företagare kan och bör göra för att påverka hälsan i ditt företag.
– För företaget handlar det om att värna om sin personal och att skapa de bästa möjliga förutsättningarna på arbetsplatsen och i livet. Hälsosamma människor presterar helt enkelt bättre, säger Per.

Få hälsostatusen svart på vitt
Rehabmagasinet arbetar med en trestegsmodell där hälsan på ett företag analyseras för att sedan kunna förbättras.
– Analysen resulterar i en tydlig rapport där företagsledningen får ta del av nyckeltal som beskriver den aktuella hälsan i företaget. Om det finns nyckeltal i analysen som inte är tillfredsställande bör man som företagsledare se allvaret i det. Tack vare en tydlig rapport blir det enklare att se ohälsan som finns och därmed blir det enklare att sätta in rätt insatser, berättar Per.

Per lyfter fram siffror från Försäkringskassan och Region Gävleborg som visar att det finns mycket att vinna, rent ekonomiskt, på att arbeta för en hälsosam personal.
– En sjukskriven person som tjänar 25 000 kronor i månaden kostar företaget i genomsnitt 112 734 kronor per år, dessutom tillkommer även andra kostnader till följd av sjukskrivningen, exempelvis för omstruktureringar som är svåra att beräkna kostnaden för, säger Per.

Den dolda sjukfrånvaron
Sjukfrånvaro innebär helt enkelt att en person är borta från jobbet på grund av sjukdom. Den dolda sjukfrånvaron däremot kan visa sig genom att en medarbetare tar ut semester eller komptid istället för att sjukskriva sig. Ett sådant fall med dold sjukfrånvaro kan behöva utredas för att ta reda på om det är en psykisk eller fysisk ohälsa det handlar om, så att rätt rehabilitering sätts in.

Psykisk ohälsa utan diagnos
Psykisk ohälsa behöver inte vara kopplad till en diagnos.  Helt vanliga livshändelser påverkar också hälsan och möjligheten att prestera på jobbet.
– Händelser i livet och på jobbet kan leda till ökad stress, oro och även ångest. Det är oundvikligt och de flesta drabbas någon gång och därför är det så viktigt att ta det på allvar och ge stöd, säger Per.

1 av 4 behöver stöd och hjälp
Enligt den nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten uppger tre av fyra svenskar att de har bra eller mycket bra hälsa.
– Det innebär att tre av fyra inte behöver några insatser alls från vår sida. Men en fjärdedel av alla som arbetar har någon form av ohälsa och kan behöva hjälp eller stöd för att förbättra sin situation. Positiva medarbetare som mår bra gör skillnad för företaget, så det finns mycket att vinna, säger Per.

Tre steg mot bättre företagshälsa

På Rehabmagasinet i Söderhamn arbetar man enligt en modell i tre steg där företagets hälsa utreds och analyseras innan eventuella insatser sätts in.

  1. Analys – Hur mår företaget?
    Först genomför en nulägesanalys av läget för få en tydlig bild av hur företaget mår just nu. Sedan sammanställs resultatet vilket mynnar ut i en rapport med nyckeltal som beskriver hälsan på företaget. Rapporten lämnas till företagsledningen tillsammans med förslag på åtgärder. Sekretess råder.
  2. Koordination – Vad behöver företaget?
    Individuella samtal genomförs under sekretess med samtliga medarbetare. Resultatet blir en lista med åtgärder och en handlingsplan.
  3. Aktion – Insatser sätts in
    Här sätts förändringsarbetet igång. Individuella insatser startar i form av exempelvis fortsatta samtal, sjukgymnastik, prevention, individuell kostrådgivning eller viktminskningsprogram. Deltagandet är frivilligt och insatsen är varje medarbetares eget ansvar.

Rehabmagasinet i Söderhamn

Företaget grundades 2014 och har idag 14 anställda inom olika områden: coacher, sjukgymnast, kiropraktor, massör, psykolog, receptionister, instruktörer, kostrådgivare, personlig tränare.