Härnösandsföretag som satsar på hållbarhet och kvalite

Klimatsmart mat borde vara den naturligaste saken i världen.

Nu kan du investera och bli delägare i Peckas Naturodlingar AB i Härnösand som storsatsar på hållbar kretsloppsodling av fisk och tomater.

– Få mellanled, effektiva transporter och högkvalitativa produkter räknar vi med att ge en god vinstmarginal, säger vd Hugo Wikström.

Hugo Wikström, VD Peckas Naturodlingar AB berättar om fördelarna med akvaponi

Färsk fisk och nyskördade närodlade tomater utan gifter, utsläpp och långa transporter.

Det låter nästan för bra för att vara sant men är verklighet, i Västernorrland.

Peckas Naturodlingar AB i Härnösand räknar med att skörda 200 ton klimatsmart odlade tomater i höst och 20 ton ekologiskt odlad fisk våren 2018 i sin unika kretsloppsanläggning.

– Hela tomatskörden är bokad. Vi räknar med positivt kassaflöde i december, säger vd Hugo Wikström.

Nu genomförs en nyemission för att kunna bygga fler storskaliga anläggningar för närodlad hållbar livsmedelsproduktion i andra delar av landet.

Läs mer: Investera i Peckas Naturodlingar AB

Idag har Peckas Naturodlingar 550 aktieägare och vill bredda ägandet ytterligare i denna emission. Vi har ansökt om notering av vår aktie.

– Vi vill ge västernorrlänningar som vill äta sin egen närodlad fisk och sina egna närodlade tomater en möjlighet göra det, säger Hugo Wikström.

Det kan vara både klimatsmart – och smart för plånboken.

Se mera: Fiskar hjälper tomater i unik odling

Fler och fler efterfrågar giftfria och närodlade livsmedel.

Försäljningen av ekologisk mat ökade med 38 procent under 2014, ytterligare 20 procent under 2015 och med 18 procent för 2016.

– När vi byggt ut till 100 000 kvadratmeter kan vi producera 6 500 ton tomater och 650 ton fisk om året. Vi räknar med en försäljning på 230 miljoner kronor och med en god vinstmarginal.

Peckas Naturodlingar AB:s slutna kretsloppsystem är en så kallad akvaponi bestående av fiskbassäng och ett växthus. Där fiskarna ger näring till tomaterna och tomaterna renar vattnet.

Tekniken har utvecklats av fiskaren och trädgårsodlaren Pecka Nygård under 20 år.

– Inga gifter, inga utsläpp. Vi har inte haft några sjukdomar under alla de här åren, säger Hugo Wikström.

Pecka Nygård är i dag både delägare och anställd specialist i företaget.

Teckningstiden för aktierna är mellan 6 mars och 12 april. En b-aktie kostar 25 kronor och säljs i poster om 200 aktier för 5000 kronor.

Nyemissionen beräknas ge mellan 6 250 000 kronor och 12 500 000 kronor.

Läs mera: 5 steg för att bli delägare i Peckas Naturodlingar AB