Så klarar din verksamhet av en cyberattack: ”Inte en fråga om, utan när”

Idag drabbas både stora som små verksamheter av cyberattacker. Det är inte längre en fråga om, utan när. Hur förberedd är du och ditt företag på en säkerhetsincident? Arbetar ni tillräckligt mycket proaktivt?

Utbildning är a och o för att minska riskerna för cyberattacker.

Färsk statistik visar att när det gäller planerade investeringar i säkerhet, så är det knappt vart femte företag som planerar för det.

– Det borde vara hundra procent. Försök till intrång sker dagligen på olika sätt, det är svårt att värja sig och då gäller det att säkra infrastrukturen och höja medarbetarnas medvetenhet. Men det här är ofta eftersatt hos företag. Få företag tar tag i säkerhet på en strategisk nivå, säger Andreas Gärdsback, VD på Nordlo Mitt.

En användare som inte är informerad är ett hot.
Du som företagare måste vidta åtgärder för att minsta riskerna. Utöver en säker driftlösning är det till exempel viktigt att se över konto- och lösenordshantering, och behörigheter. Utbildning ger också en stor effekt.

– Det är a och o. En användare som inte är informerad är ett hot. Här har vi på Nordlo stor kompetens och vi är många som kan hjälpa till om det hettar till, säger Andreas Gärdsback.

Andreas Gärdsback, VD på Nordlo Mitt.

Alla företag har inte den kompetens eller de resurser som krävs för att bedriva ett förebyggande säkerhetsarbete. Det kan handla om allt ifrån en grundlig säkerhetsanalys till att servrar och applikationer har de senaste säkerhetsuppdateringarna eller att få alla användarna och känna till dagsaktuella säkerhetshot och hur de skyddar sig mot intrång utifrån.

Genom att lämna över helhetsansvaret för sin IT-drift och säkerhet har företagen möjlighet att fokusera på sin affär och samtidigt säkra upp verksamheten.

Man sparar på interna kostnader och resurser. När något felar kan vi ordna det.

Nordlo finns på på flera orter i Mellansverige, bland annat Falun, Gävle, Uppsala, Eskilstuna och Skellefteå. I företaget finns expertis inom många olika områden som säkra driftlösningar, en välfungerande arbetsplats och rätt digitala lösningar för användarna i ett företag. Dessutom har kunderna tillgång till IT-support som känner till hur kundernas verksamhet fungerar.

– Man kan säga att vi är företagens IT-avdelning, vi tar hand om våra kunders hela IT. Då kan kunden känna sig trygg och istället fokusera på sin kärnverksamhet, förklarar Fredrik Ånestam, leveransansvarig på Nordlo.

Vilka utmaningar behöver du som IT-ansvarig vara förberedd på? Så ser framtiden ut – läs mer här

Spara interna kostnader och resurser – Nordlo tar hand om allt som rör drift och säkerhet.

När ett företag lägger sin IT hos Nordlo tar de hand om allt som rör drift och säkerhet. Vanligt idag är hybrida lösningar vilket innebär att kundens miljö är både i Nordlos säkra datacenter och i molnet.

– Vi hanterar kundens servrar, molnlösningar och system samt skapar en stark infrastruktur som är säker och trygg. Vi kan erbjuda en driftmiljö med större flexibilitet och skalbarhet som vi kan skruva upp och ner beroende på vilket behov kunden har, sägerElias Flink som är försäljningsansvarig på Nordlo, och fortsätter:

– Man sparar på interna kostnader och resurser. När något felar kan vi ordna det. Har man en egen miljö måste man ta höjd för nyinvesteringar men i vår driftmiljö får man bättre koll på kostnader.

Nordlo

Nordlo erbjuder IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentlig verksamhet i Norden. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att driva digitaliseringen framåt. Nordlo har över 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge och finns alltid nära dig.