Så ska Södra bergets vandrarhem lyfta mot högre höjder – tar hjälp av kostnadsfria Konsulttimmen

1 maj tog Christer Nauclér över Södra bergets vandrarhem. En spännande men utmanande situation för en person som aldrig tidigare drivit eget företag.
– Framför allt behöver jag lära mig mer om hur jag ska tänka kring ekonomi, hemsida, marknadsföring med mera och där tror jag att jag kommer att få stor glädje av Näringslivsbolagets erbjudande om kostnadsfria konsulttimmar. Med rätt stöd har den här verksamheten mycket bra förutsättningar att växa, säger den nyblivne företagaren.

På Södra bergets sluttning, på gränsen mellan natur och stad, ligger Södra Bergets vandrarhem som Christer Nauclér driver.

Med uppdrag att skapa goda förutsättningar för människor och företag att verka i Sundsvall – läs mer om Näringslivsbolaget här

Från och med den 17 januari har Sundsvalls småföretagare möjlighet att ansöka om tre timmars kostnadsfri expertrådgivning från ett flertal lokala konsulter inom sex olika områden (se faktaruta längre ned). Rådgivningen utförs av kvalificerade experter som valts ut och upphandlats av Näringslivsbolaget.

De enda förbehållen för att erhålla rådgivningen är att företaget i fråga har högst 49 anställda och inte har några registrerade skatteskulder.
– Vi har ju ett uppdrag att verka för att befintliga företag växer, och där kan Konsulttimmen vara ett viktigt verktyg. Vi har identifierat att många mindre företag ser ett behov av att få stöd kring frågor som rör till exempel juridik, hållbarhetsfrågor och digitalisering, men ofta kan nog steget kännas för stort – både av ekonomiska och tidsmässiga skäl – för att söka professionell konsulthjälp, och där kan Konsulttimmen fylla en viktig funktion för att ta sig över den tröskeln, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

Läs mer om Konsulttimmen här, vilka konsulter som är valbara och hitta ansökningsblanketter

Eva Nyh Hederberg är vd för Näringslivsbolaget.

Just nu färdigställs den nya arenan och cykelprojektet ”Dynamo Sundsvall” på Södra berget. En gigantisk satsning på terrängcykling och cykelturism där Södra bergets vandrarhem redan från start har gått in som medfinansiärer, om än i ganska blygsam omfattning.

Läs mer om mångmiljonsatsningen Dynamo Sundsvall här

Att starta ett företag och sedan utveckla det kan vara svårt. Christer Nauclér hoppas på gott stöd av Näringslivsbolagets tjänst Konsulttimmen.

Christer Nauclérs ambition är nu att utveckla verksamheten utifrån cykelturisternas behov – en helt ny målgrupp för Sundsvall. Fler bäddplatser från dagens 34 ska det bli, och ytterligare ett antal expansionsplaner är på gång, planer som han för ögonblicket är lite hemlighetsfull kring.
– Även i det arbetet tror jag att Konsulttimmen kan fylla en viktig funktion. Jag fick reda på att Näringslivsbolaget hade för avsikt att erbjuda det stödet redan innan jag tog över vandrarhemmet och det kändes som en trygghet. Om jag kommer att växa i den omfattning jag tror, så är jag beroende både av råd och stöd och av att utveckla min egen kompetens, säger Christer Nauclér.

Från bilder och recensioner till bokning och kontakt – här finns mer info om Södra bergets vandrarhem

Ekonomi, marknadsföring och hemsida är möjliga Konsulttimmesval för nyblivne företagaren Christer Nauclér.

Långt över 100 företag kommer att ha möjlighet att nyttja tjänsten Konsulttimmen under 2022. Nedan hittar du all information om Konsulttimmen, vilka konsulter som är valbara och ansökningsblanketter med mer. Näringslivsbolaget har bland annat tittat på Kronobergsregionen där man har haft en liknande konstruktion under flera år. Där har det visat sig att flera företag och även konsulterna själva har fått en skjuts framåt med nyanställningar och ökad omsättning.
– Målet är att vi ska kunna erbjuda den här tjänsten även på längre sikt och att ännu fler konsultföretag blir valbara. Med Konsulttimmen och Företagscenter Sundsvall – alltså en väg in för alla företagarfrågor – har vi nu på kort tid sjösatt två stora satsningar för att förenkla och möjliggöra tillväxt hos våra företag. Ett viktigt steg på vägen mot Sundsvalls ambition om 5 000 nya jobb till 2030, avslutar Eva Nyh Hederberg.

Här hittar du mer information om Företagscenter Sundsvall – en kommunal service som hjälper lokala företag att starta, utvecklas och etablera sig

Genom Näringslivsbolagets tjänst Konsulttimmen kan företagare få kostnadsfri expertrådgivning. Alla får tillgång till tre kostnadsfria timmar tillsammans med någon av Näringslivsbolaget lokala konsulter.

Fakta – Konsulttimmen

Konsulttimmen möjliggör rådgivning inom följande områden:

* Marknad, sälj, sociala medier & varumärkesarbete
* Produkt/tjänsteutveckling & import/export
* Ledning, organisationsutveckling & HR
* Hållbar utveckling – ekonomisk, ekologisk & social
* Ekonomi, avtal och juridik
* Digitalisering, teknik & IT

Hör gärna av dig till Näringslivsbolaget i Sundsvall för mer information på: konsulttimmen@sundsvall.se