Patrik Stenvard: ”Trygghet skapar frihet”

Denna artikel är framtagen av Moderaterna i Gävleborg.

Patrik Stenvard, som kandiderar till kommunfullmäktige och regionfullmäktige för Moderaterna i Gävleborg, talar sig varm för individens frihet. Människor ska ha rätt att välja sina liv och han vill se ett samhälle med en mångfald av företag, skolor och vårdalternativ. För att nå dit anser han att trygghet är den viktigaste pusselbiten.

Patrik Stenvard: ”Trygghet skapar frihet”

Det var frihetsfrågorna som förde Patrik Stenvard in i politiken redan då han gick gymnasiet i början av 90-talet. Berlinmuren hade fallit och Europapolitiken präglades till stor del av Östeuropas frigörelse. Det startade tongångar om frihetens betydelse.
– Inom skolan var allt hårt styrt, det fanns inte direkt någon valfrihet. Det påverkade mig. Jag engagerade mig i skolfrågorna, det var så jag startade min politiska bana, säger Patrik Stenvard som sedan blev invald i kommunfullmäktige som 18-åring.
– Idag ser jag trygghet som en av de viktigaste frågorna, på grund av det som händer i vår omvärld, För att känna frihet måste man känna sig trygg, säger han med övertygelse.

Läs mer: Utbildning – Skapa stimulans för människor att vidareutbilda sig

Idag ser jag trygghet som en av de viktigaste frågorna

Han syftar på gängkriminaliteten som ökar, liksom det grova våldet som ökat i omfattning de senaste åren enligt Brå. Samtidigt har förtroendet för rättsväsendet minskat och polistätheten är idag lägre än på tio år.

Vad vill ni i Moderaterna göra för att öka tryggheten?
Moderaterna vill jobba med trygghet på flera plan – inom vården, i den fysiska miljön och även en trygghet som handlar om känslan av att kunna påverka sin situation.
– När den egna förmågan inte räcker till ska man kunna lita på att det finns stöd och vård. Idag kan du inte vara säker på att få den vård du behöver. Du ska veta att ambulansen kommer, att det fungerar på akuten och att vårdcentralen tar emot dig – här har vi stora utmaningar.

Moderaterna vill sätta in ökade resurser till sjukvården för att korta köerna. De vill också stärka attraktiviteten för att jobba i vården för att kunna rekrytera mer personal.
– Det är oerhört viktigt att jobba mer med ledarskapet och med ett kvalitetsarbete inom sjukvården för att vi ska få en fungerande sjukvård, säger Patrik som också arbetat många år inom Region Gävleborg med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Läs mer: Sjukvård – Folkhälsa

När det handlar om trygghet i den fysiska miljön handlar det om att skapa säkrare miljöer och om att bekämpa brott, menar Patrik Stenvard.
– Vi måste tillsammans se till att människor inte hamnar i kriminalitet. Här måste vi börja tidigt för att förhindra en passivitet och låt gå-mentalitet. Skolorna är jätteviktiga. Vi måste jobba mer aktivt med värdegrund och attityder om vad som är rätt och fel. Det behövs fler vuxna i skolan – fler lärare men också vi ser också ett utökat samarbete med Socialtjänsten.

Vi måste tillsammans se till att människor inte hamnar i kriminalitet

När brott inte har kunnat förebyggas ska det finnas en polis och ett rättsväsende som agerar resolut enligt Moderaterna. De vill satsa på fler poliser och de vill höja polislönerna.
– När ett brott har begåtts behöver vi ha en polis och ett domstolsväsende som agerar. Gör vi det på rätt sätt kan vi skapa tryggare människor, säger Patrik Stenvard.

Valfrihet är också en central fråga när det gäller tryggheten, menar han.
– Jag tror på flera olika alternativ inom skola och vård. En mångfald berikar och ger en högre kvalitet. Det är inte huvudman, kommunalt eller privat ägande, som är avgörande – det är andra saker. Vi kan se att skolor med fria arbetsformer har bättre kvalitet oavsett hur de är ägda. Vi behöver olika typer av skolor, olika pedagogiker – olika ägande. Det skapar en högre kvalitet och det ger också en ökad trygghet att välja det som passar mig som invidid, säger Patrik Stenvard och så lägger han till:
– Om alla gör lika då sker ingen utveckling, då kan ingen testa något nytt.

Hur ser tryggheten ut i Gävle om tio år?
Vi har en välfärd som fungerar. Du ska kunna känna en tillit, att välfärden finns för dig. Tillsammans får vi våra ungdomar att hamna rätt genom ett arbete i skola och föreningsliv. När något händer ska polis och hela rättväsendet fungera. När ett brott begås ska det uppklaras, säger han och verkar full av optimism.

Läs mer: Nya Moderaterna Gävleborg – vår politik

OM PATRIK

Namn: Patrik Stenvard
Politiskt åtagande: Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Bor: Bomhus i Gävle
Familj: Fru och två barn
Ålder: 45 år