Varför trivs lärare så bra i Kramfors?

Ett positivt arbetsklimat där alla är med och formar framtiden. Ulrika Hurdén, Camilla Bergström och Niklas Sjölund arbetar med olika uppdrag inom skolan i Kramfors kommun, men är ändå eniga:
- Det finns en tillsammans-känsla här som skapar utveckling och framtidstro.
  • 1/2

    Även om de jobbar med olika uppdrag känner Ulrika Hurdén, Camilla Bergström och Niklas Sjölund samma glädje och entusiasm över sina jobb.

  • 2/2

    Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Uppgiften att lotsa dem genom skolan är ett hedersuppdrag.

Vad kan vara viktigare än att jobba med barn och ungdomar? Få dem att växa som individer genom nyfikenhet, insikter och kunskap. Ulrika Hurdén har vigt sitt arbetsliv åt skolan. Tidigare har hon jobbat som lärare och skolledare i Nordmaling och Umeå, sedan fem månader tillbaka är hon chef för Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (BKU) i Kramfors.
– Jag konstaterade direkt att det är ett öppet klimat här. På jobbet, men även utanför. Alla hejar och hjälper till innan man ens bett om det.

Nära till allt
Att arbeta i en mindre stad innebär att det finns en närhet som Ulrika Hurdén uppskattar. Det är nära mellan människor, men också nära till beslut.
– Allt är mycket mer greppbart, vilket jag gillar.

Som förvaltningschef för BKU är Ulrika ansvarig för skolväsendet i kommunen, det vill säga från förskola till gymnasium. Ett uppdrag som kan tyckas stort, men som hon inte räds för. När annonsen om tjänsten dök upp, kollade hon först hur långt det var till Kramfors från hemorten Nordmaling.
– Jag bor på veckorna i Kramfors och tågpendlar hem med Botniabanan. Det funkar utmärkt!

Läs mer: Barn & Utbildning hos Kramfors kommun

Valde att komma hem
Om Ulrika är ny i Kramfors är Niklas Sjölund och Camilla Bergström desto mer hemtama. Speciellt Niklas, som är född och uppvuxen i kommunen. Efter utbildningen

Lek blandat med kreativitet och lust att lära nya saker – så skapas en idealisk förskoledag enligt Niklas Sjölund.

till förskollärare valde han att stanna kvar och har nu fast jobb, fru och varvar fotbollsträningar med husrenovering på fritiden.
– Antalet barn i kommunen ökar stadigt och jag har tjänst på en nyöppnad förskoleavdelning. Det är väldigt inspirerande att få vara med och bygga upp något från scratch, säger Niklas Sjölund.

Hänger med i samhällsutvecklingen
Dagens samhällsutveckling går i en rasande takt och skolan gör allt för att hålla jämna steg. I Kramfors satsar gymnasiet på digitalisering för att minska lärarnas administrativa börda. Förvaltningen har också tagit initiativ till ett plattformsarbete för att klargöra vem som har ansvar för vad och förtydliga beslutsprocessen i organisationen.
– Det här är jättebra och något som jag efterlyst länge, säger högstadieläraren Camilla Bergström och fortsätter:
– Under en period lockades jag att jobba i en annan kommun, men där var ledningsorganisationen inte lika bra. Att komma tillbaka var därför ett lätt val.

Camilla vidareutbildar sig nu till speciallärare och trivs med att arbeta med eleverna.
– Jag har jobbat på två av kommunens tre högstadieskolor och stortrivs.

Läs mer: Kramfors kommun