Miljöpartiet: Haninge ska vara en ledande kommun i klimatomställningen

Denna artikel är framtagen av Miljöpartiet i Haninge. Klimatet är den viktigaste frågan för Miljöpartiet inför valet 2018.
– Efter den här sommaren, med extremvärme, torka, vattenbrist och bränder kan ingen längre förneka att klimatförändringarna är här och nu. I klimatomställningen spelar kommunerna en viktig och pådrivande roll. Miljöpartiet vill att Haninge blir en fossilfri kommun och att vi ska vara ledande i utvecklingen mot att Sverige ska bli världens första fossilfria nation, säger Sahir Drammeh som är Miljöpartiet i Haninges toppkandidat inför valet 2018.

Annica Hjerling & Sahir Drammeh vill driva en hållbar politik

Annica Hjerling, tidigare kommunalråd, nu politiskt anställd på regeringskansliet, ser den gröna omställningen på kommunal nivå som pådrivande för klimatomställningen av hela samhället.

 – Allting hänger ihop och hållbarhetsfrågorna genomsyrar den gröna politiken på alla nivåer, från det globala internationella arbetet till det lokala. Kommuner runt om i världen leder den gröna omställningen och Haninge kan vara ett sådant föredöme.

 

Visionen om Haninge som en fossilfri kommun kräver stora satsningar på cykelinfrastruktur, energieffektivt byggande, laddinfrastruktur för elbilar och förnybar energi. Och det är något som Miljöpartiet går till val på.

 – Vi vill fortsätta utveckla Haninge i hållbar riktning och har en offensiv politik för det men vi behöver också göra det i samarbete med andra kommuner i Stockholmsregionen. De som jobbpendlar mellan olika kommuner ska kunna göra det klimatsmart och enkelt, säger Sahir Drammeh.

 

 – Vi driver miljöfrågorna överallt där vi är representerade. Klimat och miljö är i fokus varje gång vi sätter oss vid ett förhandlingsbord med andra partier. Är det något jag verkligen vill kommunicera till människor inför valet i september så är det att de kan vara säkra på att Miljöpartiet alltid sätter klimat och miljö främst. Det är den stora skiljelinjen mellan oss och övriga partier, nationellt och lokalt, säger Annica Hjerling.

De som vill byta till elbil ska inte behöva oroa sig över räckvidd eller brist på laddstolpar

Miljöpartiet vill satsa på klimatsmarta anläggningar och solpaneler på kommunens fastigheter. Partiet driver också frågan om att bygga nytt i trä. Haninge ska fortsätta växa och Miljöpartiet har politik för hur det kan göras på ett hållbart sätt.

 

 – En bärande idé för Miljöpartiets politik är att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Därför är det vårt ansvar som politiker att se till att Haningeborna enkelt kan välja det hållbara och leva klimatsmart i sin vardag. I detta arbete vill vi också fortsätta involvera och samarbeta med Haninges organisationer och näringsliv.

 

Att cykla är både bra för miljön och folkhälsan – därför vill Miljöpartiet att Haninge också ska vara en ledande cykelkommun.

 – Man ska kunna cykla på säkra cykelvägar till jobb och skolor i och mellan alla kommundelar. Att bygga ut cykelinfrastrukturen är också intressant ur ett besöksnäringsperspektiv, säger Annica Hjerling.

 

Om idén med kommunala laddstolpar:

 – De ska finnas vid kommunala byggnader och parkeringsplatser, vid shoppingcenter, pendelstationer och allmänna platser.  De som vill byta till elbil ska inte behöva oroa sig över räckvidd eller brist på laddstolpar, menar Sahir Drammeh.

Närheten till naturen är betydelsefull för Haningeborna själva – men också för många fler.

 – Vi har exempelvis flera viktiga stadsnära naturreservat och en fantastisk skärgård. För Miljöpartiet är det grundläggande att värna djur och natur. Vi vill också tillgängliggöra naturen för fler. Haninges natur är en av våra främsta tillgångar, den har vi ansvar för att förvalta väl och lämna över till våra barn och barnbarn, avslutar Annica Hjerling och Sahir Drammeh.

Vill du veta mer om Miljöpartiet i Haninge? Besök deras hemsida här!