Därför ska du undersöka din ögonhälsa regelbundet

Ögonsjukdomar är lömska. Många märks inte förrän synen börjar bli förstörd.
– I våra grundliga synundersökningar ingår alltid en medicinsk bedömning av ögonbotten och tryckmätning, säger Peter Vetterskog på Medoptik på Ica Maxi på Erikslund. – På så sätt kan vi upptäcka ögonsjukdomar långt innan man själv märker något.

PROFFSBEDÖMNING. – Vid vissa allvarliga ögonsjukdomar märker man inte några symptom förrän synens skadats, säger Peter Vetterskog, optiker på Medoptik på Ica Maxi i Erikslund. Men upptäcks de i tid kan synförsämringar bromsas.

Peter Vetterskog är legitimerad optiker på Medoptik. Där finns ett klart fokus på ögonhälsa.
– Jag jobbade några år som optiker i Norge, bland annat tillsammans med en ögonläkare. Jag fick därigenom praktisera den medicinska kunskap jag hade med mig från högskolan och lärde mig diagnostisera ögonsjukdomar, berättar han. Den kunskapen har också Karolin.

Karolin är Peters syster, också hon optiker. Tillsammans äger och driver syskonen Medoptik.
– När det gäller ögonhälsovård är Medoptik vårdens förlängda arm. Vi gör ögonbottenundersökningen här hos oss och bedömer själva resultatet, vilket få optiker brukar göra. Upptäcker vi något så skriver vi en remiss till ögonläkare direkt.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera sin ögonstatus

På så sätt får man som kund omedelbart ett besked om ögonens hälsostatus.
– ”Du har räddat livet på mig” fick jag höra av en kund vid ett tillfälle. Jag hade upptäckt blödningar i hans ögonbotten och ordnade en akuttid direkt på ögonmottagningen. Läkaren sa där att han hade akut blodtryck och att han inte hade klarat sig om han hade kommit senare, berättar Peter.

Läs mer: Vår styrka är grundliga synundersökningar och ögonhälsa

Andra sjukdomar som kan upptäckas är grå starr och glaukom, så kallad grön starr.
– Glaukom innebär att vissa delar i synfältet försvinner. Eftersom hjärnan döljer synförlusten märker man först ingenting utan tycker att man ser som vanligt. När man känner av synförändringen har ögat redan skadats på ett sätt som inte går att bota.


Får man däremot diagnosen tidigt går den att behandla. Exakt samma sak gäller förändringar på gula fläcken.
– Ögonbottenundersökningen är inte smärtsam, det är bra att veta. Undersökningen kostar inte heller något extra utan ingår alltid i vår synundersökning.

Ögonbottenundersökningen är inte smärtsam, det är bra att veta

Långt ifrån alla synförsämringar beror dock på ögonsjukdomar.
– Nej, de vanligaste är åldersförändringar som kan hjälpas med glasögon. Man ser inte så bra eller känner sig trött i ögonen. Många kunder får riktiga aha-upplevelser när synskärpan korrigerats.
Karolin fortsätter:
– På Medoptik har vi alla möjligheter att kunna erbjuda det glas som är bäst för kunden och det kan göra stor skillnad. Vi har en god marknadskännedom och är helt fria i valet av leverantörer. Medoptik tillhör ju inte någon kedja där leverantörsavtal ofta styr valet av glas.

Rätt glas är alltså av största betydelse för synskärpan.
– Bland nyheterna just nu finns riktigt bra glas för den som blir bländad vid mörkerkörning. Glas som reflekterar bort strålkastarljus och också innehåller gula pigment, vilket gynnar mörkerseendet.

Läs mer: Vilket glas ska just du ha?

Det gäller alltså att ta sin ögonhälsa på allvar och ta ansvar för den.
– Skjut inte upp en hälsoundersökning av ögat. Från 40-årsåldern och uppåt bör man regelbundet få en professionell bedömning av ögonens status.
Synen är så viktig, avslutar Karolin Vetterskog på Medoptik på Ica Maxi på Erikslund.