Så ska Maserfrakt bli Sveriges bästa maskinförmedling

Maserfrakt och Gävleborgs maskin- och transportcentral (GMT) går samman och bildar gemensamt bolag. Målet är att bli Sverige bästa bil/maskinförmedling för både kunder och delägare.
- Det här känns jättespännande! Tillsammans har vi massor av kompetens och nu även större resurser, säger Björn Carlqvist, vd på GMT.

Björn Carlqvist Vd GMT, tillsammans med delägaren Per Eriksson (i hytten)

De båda företagen har i dag kunder som t.ex. NCC, Skanska och Peab m.fl. men även kommuner och skogsbolag till privatpersoner.
– Vi har som mål att bli det naturliga valet för både små som stora kunder.
Efter sammangåendet kommer det nya bolaget fortsätta sin verksamhet under namnet Maserfrakt AB.

Vi har som mål att bli det naturliga valet för både små som stora kunder.

Sedan tidigare är Maserfrakt ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag med säte i Dalarna. Gävleborgs maskin- och transportcentral (GMT) är ett anläggningsbolag med kontor i bland annat Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal samt Söderhamn.

Sammangåendet innebär ett win-win för både kunder såväl som för delägare.
– Vi blir nu en del av en betydligt starkare organisation som gör att vi kan erbjuda våra kunder bättre och större åtaganden och därmed skapa mervärden för kunderna, säger Björn Carlqvist.

En starkare organisation ger även förutsättningar för att locka till sig fler delägare menar du?
– Ja, det tror vi! Vi blir nu en av mellansveriges största maskinförmedlingar och en stark organisation är en trygghet för våra delägare. Storleken är en fördel när det gäller att hänga med i de krav som branschen och kunderna ställer på oss när det gäller bl.a. utbildning, kvalitet &miljö, It & digitalisering,  marknadstäckning mm.

Maserfrakt, som startades 1939, kommer efter samgåendet med GMT bestå av ca 350 delägare med drygt 1 500 fordon/maskinenheter och är därmed ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag med verksamhet i Dalarna och Gävleborgs län.
– Trots vår storlek kommer vi att prioritera den lokala marknaden via våra 15 lokalkontor som finns över hela området, säger Daniel Eriksson, affärsområdeschef Anläggning.

Maserfrakts hemsida