Tillgänglighet och kundfokus är prio ett på Mäklarringen i Örebro

På Mäklarringen i Örebro är stämningen familjär och målet gemensamt. Här har man 110 procent fokus på sina kunder – i alla lägen. Vi möter mäklarna som nästan alltid är tillgängliga, både för dig som vill köpa och sälja din bostad.

Tillgänglighet och kundfokus är prio ett på Mäklarringen i Örebro

Leif Lindell är kontorschef på Mäklarringen i Örebro. Han betonar vikten av att ha och ta sig tid med varje kund, utan stress. Han vet av erfarenhet att det resulterar i nöjdare kunder och bättre affärer om man lägger ner lite extra tid och engagemang, vilket kollegan Maria Falk håller med om.
– Vi har aldrig fler affärer igång samtidigt per mäklare, än att man hinner ta sig tid för varje kund, säger hon och fortsätter:
– Jag får ofta höra av mina kunder att de uppskattar att jag har tid att besvara de frågor som alltid dyker upp vid en bostadsaffär. Det verkar vara lite unikt idag när allt ska gå så snabbt.

Mäklarringens mäklare är fem till antalet och bildar en kvintett med många års arbetslivserfarenhet.
– Jag är övertygad om att livserfarenheten gör mig som mäklare till en god lyssnare, säger Maria. Mötet med kunden som ska sälja är väldigt viktigt för oss. Det är ju då vi ska lyssna in önskemål och komma fram till hur vi bäst kan gå tillväga med just den aktuella försäljningen.

”Engagemang ger bra resultat”

Engagemang och hjärta
Då vi på Mäklarringen har hjärtat på rätta stället så skänker vi även en del av arvodet till Läkarmissionen, en organisation som gör ett enormt viktigt arbete!

Läs mer om vårt engagemang här!

Bostadsaffärer utan stress
– Vi stressar inte genom processen, säger Leif. Både säljarens och köparens frågor måste få de svar som krävs. Allt för att minimera eventuella frågetecken när det är dags för kontraktsskrivning.

Det är inte ovanligt att Mäklarringens mäklare träffar säljaren både två och tre gånger före försäljningen. Däremellan blir det även många telefonsamtal.
– Vi finns i stort sett alltid tillgängliga, säger Maria. Och har vi lovat att återkomma så gör vi det. Garanterat. Dessutom närvarar vi i regel vid besiktning, fotografering och alltid vid visning av bostaden.

Att informera om säljare och köpare om fastigheten i fråga är en viktig och betydande del av mäklarens arbete.
– Det är mäklarens uppgift att informera om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, säger Leif. Det är även mäklarens uppgift att berätta det han/hon känner till om husets skick, bland annat utifrån besiktningen.

Mäklarringens deklaration ”Ringmärkt” betyder att fastigheten undersökts korrekt av certifierade besiktningsmän, men den innebär också att säljaren tecknat en dolda fel-försäkring som gäller i tio år.
– Med dolda fel menas fel som fanns vid köptillfället men som varken var upptäckbart eller förväntat, med utgångspunkt från fastighetens konstruktion eller ålder, berättar Leif.

Om säljaren inte har någon dolda fel-försäkring måste man, vid eventuella fel, komma överens om en ersättning med köparen eller bestrida kravet. Köparen kan då begära prövning i domstol, vilket riskerar att bli dyrt i slutändan.
– Jag brukar alltid rekommendera mina kunder att teckna en sådan försäkring, säger Maria. Det underlättar för båda parter.

Här kan du se vilka bostäder som är till salu

Mäklare med spetskompetens

På Mäklarringen har mäklarna också spetskompetens inom ett specifikt område. Någon fokuserar mer på bostadsrätter i innerstaden medan andra säljer mer villor och fritidshus.
– Man blir lite av specialist på sitt område, säger Maria som säljer en hel del gårdar och hus på landet.

Leif i sin tur, som tillsammans med en kollega säljer mycket nyproducerat, har en gedigen kunskap om bildandet av bostadsrättföreningar. Inom kontoret finns dessutom kompetens gällande försäljning av kommersiella fastigheter.

Bostadsaffärer är stora affärer, vilket ställer särskilda krav på mäklaren.
– Det är inte ovanligt att kunder återkommer med fler uppdrag. Det gläder oss. Vårt engagemang bygger på att skapa långsiktiga affärsrelationer, inte att göra snabba klipp, säger Leif.
– Så är det, fortsätter Maria. De önskemål kunderna har ska vi kunna möta utan att vara påverkade av stress. Kvalitet går före kvantitet i alla lägen hos Mäklarringen i Örebro.

Vill du ha hjälp att värdera din bostad? Läs mer här!