Lärare blir vardagshjältar på Storåskolan

Lindesbergs kommun satsar hårt på skolan och skolutveckling med nya projekt som ”Skriva sig till lärande” och andra forskningsbaserade arbetssätt. I kommunen finns Storåskolan som nu söker nya engagerade lärare som vill anta utmaningen med en mångkulturell skola i ett litet samhälle.

Lärare blir vardagshjältar på Storåskolan

Läs mer om de aktuella tjänsterna vi söker på Storåskolan!

Storåskolan har 220 elever med cirka 30 lärare och elevstödjare. Skolan som numera har årskurs 4 till 9 har funnits sedan 1960-talet och ligger i natursköna omgivningar nära badplatsen vid sjön Råsvalen och Plommondalens japanska trädgård. Tack vare större årskullar och fler elever från nyanlända familjer har skolan fått ett ökande elevantal de senaste åren med ett stort behov av att rekrytera nya lärare.

– Storåskolan spelar en viktig roll i samhället, där våra lokaler används till föreningsaktiviteter på kvällarna och våra fotbollsplaner används flitigt. Vi arbetar dessutom för att skolan ska bli en ännu viktigare plats för möten och integration i Storå. Våra elever kommer från ett stort upptagningsområde, där många elever pendlar in med buss. Samma är det faktiskt med lärare som pendlar hit med tåg eller buss tack vare de goda förbindelserna. Även om elevantalet ökat de senaste åren är vi samtidigt fortfarande en liten skola med 1 eller max 2 klasser per årskull. En av våra styrkor är just litenheten, då alla känner alla här. Blir du en lärare här så blir du med automatik en viktig och central person, där samarbetet mellan all personal är väldigt tajt och alla känner varandra vid förnamn. På Storåskolan känner vi tillsammans ett ansvar för alla elever, ingen elev blir någonsin bortglömd berättar Johanna Jönsson, rektor på Storåskolan.

Johanna är tillsammans med biträdande rektor Kenneth Andersson nytillträdda i januari för att ta till sig de utmaningar som Storåskolan haft med bristande måluppfyllelse. De är entusiastiska inför sitt nya uppdrag.

– Det är otroligt utmanande och roligt att vara skolledare på Storåskolan. Det finns en engagerad personal som vill driva skolan framåt och det finns stora möjligheter att utveckla många delar av verksamheten.

Bli en vardagshjälte som lärare

Det som lockade båda två till att vara skolledare på Storåskolan var bland annat de utmaningarna och möjligheterna som fanns samt att det är en mångkulturell skola. För att öka måluppfyllelsen vad gäller skolresultaten har skolan sedan några år tillbaka arbetat med  att utveckla det pedagogiska ledarskapet genom att införa nya arbetssätt som den pedagogiska forskningen visat är framgångsrika. Vi är inne på det 3:e året vad gäller kollegialt lärande där våra förstelärare har tagit ett ansvar att leda arbetet framåt och där alla pedagoger auskulterat på varandras lektioner och därmed lärt av varandra utifrån goda exempel. En annan viktig sak är att de arbetar aktivt med att upprätthålla klassrumsrutiner där det är tydligt vad som förväntas av alla elever och även vad de som elever kan förvänta sig av en lärare förklarar Johanna.

– Viktigt är också vårt nära samarbete mellan pedagoger, skolledning och elevhälsoteamet som är här på plats varje vecka.

– Viktigt är också vårt nära samarbete mellan pedagoger, skolledning och elevhälsoteamet som är här på plats varje vecka.

Den fantastiska miljön runt skolan är förstås en tillgång också, där vi dessutom är i fas att göra om skolgården med nya klätterställningar och en multiarena. Omgivningarna inbjuder också till stora möjligheter att förlägga delar av utbildningen till naturen berättar Kenneth.

Vilka möjligheter finns då för de pedagoger som väljer Storåskolan som sin nya arbetsplats? Johanna och Kenneth pekar här på möjligheterna att på en mindre skola kunna ta ett större ansvar för elever och att självständigt utveckla undervisningen i sitt egna ämne.

– Vi söker lärare i flera olika ämneskombinationer, det viktiga är engagemanget och att de som vi söker ser möjligheterna i vår skola. I Storå kan du som lärare bli en stor vardagshjälte, många tidigare elever har vittnat om den avgörande betydelse som lärare har haft för att de inte hamnat fel i livet. Du har två engagerade skolledare i mig och Kenneth som kommer vara ditt stöd. Dessutom har vi möjlighet att skapa skräddarsydda tjänster för dig som är litet mer intresserad av att utveckla undervisningen i ditt favoritämne. Främst är det lärare i svenska, engelska och matematik vi söker, men även lärare inom, hemkunskap och naturämnen berättar Johanna.

– Här på Storåskolan kan vi göra något riktigt bra tillsammans. Så därför söker vi positiva engagerade lärare som brinner för sitt yrke och vill vara med och göra skillnad. Hos oss kommer du att vara en viktig kugge i ungdomars liv. Vi ser positivt på framtiden där vi trots utmaningarna gällande rekrytering, har ambitionen att hela tiden utveckla skolan på alla områden. Inte minst inom flera nya pedagogiska projekt i samarbete med forskningsinstitutioner som kommunens verksamhetsutvecklare kan berätta mer om förklarar Kenneth.

Hos oss kommer du att vara en viktig kugge i ungdomars liv.

Tillsammans i ett nybyggarsamhälle

Åsa Jönsson är ansvarig verksamhetsutvecklare för skolorna i Lindesbergs kommun. Hennes roll är att planera fortbildning och stötta skolledningar i sitt kvalitetsarbete.

– Det som jag tycker är häftigt med Storåskolan är att här betyder skolan otroligt mycket, både för samhället och de enskilda eleverna. Det är stor skillnad i studievana hos föräldrar och samtidigt litet av en nybyggarkänsla i samhället. I dagsläget så blir utbildning allt viktigare i vårt samhälle så därför har vi från Lindesbergs kommun lagt stora resurser på att utveckla våra skolor. Kommunens gemensamma ledord lärande, omtanke och ansvar och det övergripande ordet TILLSAMMANS beskriver kanske kärnan i vårt tänk, säger Åsa.  Även de familjer som har det allra svårast att stötta sina barn kan stötta skolan när de känner tillit och kan bekräfta värdet av barnets och skolans arbete. Tillsammans jobbar vi för att alla elever ska lyckas och kunskapsuppdraget är det viktigaste. För alla elever är det en oerhört viktig skyddsfaktor att lyckas med skolan. För att hitta rätt vägar är det viktigt för oss med forskningsanknytning i all vår utveckling. Vi märker att det här ger resultat både vad gäller lärarnas kompetensutveckling och elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt.

Flipped classrooms

Åsa berättar att de kommer införa nya lektionsstandarder som en del av ett samarbete med Skolverket och forskningsinstitutioner.

– I det nya forskningsprojektet ”Skriva sig till lärande” kommer vi att arbeta för att alla elever ska få tillgång till effektivare kunskapsutveckling. Till hösten blir 17 lärare piloter och i vinter kommer alla lärare att utbildas i projektet. Det nya arbetssättet bygger bland annat på formativ feedback och ”flipped classroom” där elever istället för att läsa läxor efter lektioner får läsa på innan de går till en lektion. Tack vare att det finns filmer om alla centrala innehåll år 7-9 kan elever se filmer om olika moment, där de dessutom kan se filmen på sitt hemspråk (med text på svenska eller omvänt svenskt tal med text på hemspråket). På det här sättet så kan vi få elever som redan innan lektioner har den förkunskap som krävs för att förstå bättre och skapa en mer givande undervisningsmiljö förklarar Åsa.

– Vi har dessutom nära samarbete med Örebro och Karlstads Universitet där vi är övningsskolor för lärarstudenter och ställer upp i utvecklingsprojekt. Dessutom har vi möjlighet att erbjuda verksamhetsintegrerad utbildning där studenter kan utbilda sig till lärare samtidigt som de arbetar, får lön och slipper studielån. Vi kan även erbjuda karriärmöjligheter, just nu går vi t.ex. in i ett samarbete med Örebro Universitet där man kommer att kunna kombinera en tjänst på universitetet med en tjänst som lärare/förskollärare i Lindesbergs kommun. Det som uppskattas med vår lilla kommun är också närheten mellan lärare, skolledning och oss i utbildningsförvaltningen. Alla lärare vet vem verksamhetschefen och jag som verksamhetsutvecklare är. Blir det ett problem agerar vi snabbt, som till exempel när en familj förra året behövde visa upp sig varje dag på Migrationsverket vilket störde barnens kunskapsutveckling. Vi gick ihop, gick till sist till media och fick till en snabb förändring efter ett tips från familjens lärare. Satsar du på oss i Lindesbergs kommun och Storåskolan så lovar vi att vi kommer satsa på dig som lärare och pedagog på alla sätt vi förmår. Välkommen till oss avslutar Åsa Jönsson på Lindesbergs kommun.