Så vet du hur mycket barnen ska få i veckopeng

Att tidigt börja lära barn att handskas med pengar underlättar för dem senare i livet. Att ge barnen veckopeng eller månadspeng är ett utmärkt sätt att öva. Vad ska du då tänka på när det handlar om barnens egna pengar? Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom tipsar.

Att tidigt börja lära barn att handskas med pengar underlättar för dem senare i livet.

Varför ska man ge veckopeng?

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.
Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Det är ett bra sätt att lära barnen att ta ansvar för sina pengar. Barnen får stegvis förståelse för vad saker kostar och genom att spara en del av pengarna varje månad kan de köpa en dyrare sak längre fram. Dessutom är det alltid roligt för barnen att kunna spara och köpa något de gärna vill ha för egna pengar.

I förlängningen är det viktigt att få in en sund hantering av pengar som underlättar när de senare kommer att flytta hemifrån.

Hur mycket ska man ge?

– Det beror såklart på vilka möjligheter man har som familj och vad som ska ingå i veckopengen. När barnet är runt åtta år är det vanligt att ge omkring 25 kronor i veckan. Sedan ökar summan med åldern. Vid 16-17 års ålder brukar många ge hela eller en del av studiebidraget.

Vad ska man tänka på?

– Börja gärna ge barnen ansvar för egna pengar så tidigt som möjligt. Låt dem också få göra fel ibland men är pengarna slut ska det inte vara enkelt att få påfyllning. Får barnen tidigt lära sig om pengars värde och värdet av att spara först och handla sedan står de bättre rustade för framtiden.

– Det är bra att prata igenom vad pengarna ska gå till, särskilt för de äldre barnen, som kanske får hela sitt studiebidrag. Ska till exempel mobilräkningen gå utanför och vad händer om pengarna tar slut.


5 tips för veckopeng och månadspeng:

  1. Kom överens om vad pengarna ska räcka till och om det finns möjlighet att tjäna extrapengar, till exempel genom att göra sysslor hemma.
  2. Prata om sparande och hur pengar fungerar med barnen utifrån deras ålder och mognad. Äldre barn behöver lära sig fördelar och nackdelar med att låna pengar för att minska risken att hamna i en skuldfälla.
  3. Låt barnen göra misstag och köpa en i dina ögon meningslös pryl Det är en del i att lära sig hantera pengar.
  4. Ge inte mer pengar än det som ni kommit överens om. Tar pengarna slut så är det en del i lärandet och att de förstår att det inte bara kan få mer.
  5. Ett bankkort är en bra idé när barnen är mogna för det och ger en ökad ansvarskänsla.


Har du barn i tonåren?

När barnen blir lite äldre uppstår en hel del nya frågor gällande ekonomin. Läs om några saker som kan vara bra att tänka på när det gäller tonåringar och pengar.